Raport CONCORD: W jaki sposób wydawane są pieniądze Unii Europejskiej w odpowiedzi na migrację w Afryce

05.02.2018

W jaki sposób wydawane są pieniądze z unijnych programów na rzecz migracji? Czy służą rozwojowi krajów afrykańskich, które goszczą największą liczbę migrantów i migrantek? Komu pomagają i jakim celom służą?

Polecamy najnowszy raport konfederacji CONCORD, poświęcony jednemu z głównych instrumentów finansowych Unii Europejskiej: Funduszowi Powierniczemu na rzecz Afryki (ang. EU Trust Fund for Africa), a dokładniej jego implementacji w 3 kluczowych krajach partnerskich: Libii, Nigrze i Etiopii.

Z uwagi na fakt, że 90% środków Funduszu pochodzi z oficjalnej pomocy rozwojowej, ich wydatkowanie powinno być zgodne z zasadami skuteczności pomocy. Raport pokazuje, że nigdy tak nie jest... Zarówno sam Fundusz, jak i ogólna polityka migracyjna Unii Europejskiej, powinny zostać poddane solidnemu przeglądowi (więcej rekomendacji na stronach 34-35).

Raport (w języku angielskim) dostępny: CONCORD "European Union Emergency Trust Fund for Africa. Partnership or Conditionality?" (pdf)