Raport "Edukacja globalna w podręcznikach do geografii i wiedzy o społeczeństwie"

07.04.2016

Oddajemy do rąk czytelników i czytelniczek drugą, poszerzoną wersję raportu z analizy wybranych podręczników szkolnych w świetle założeń edukacji globalnej. Raport ten powstał w wyniku pracy projektowej Grupy Zagranica, polegającej na analizie wybranych podręczników do geografii i wiedzy o społeczeństwie na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym – w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tegoroczna analiza, będąca kontynuacją pilotażowego badania przeprowadzonego w 2014 roku, jest związana z wieloletnimi działaniami w obszarze edukacji globalnej w szkołach w Polsce, które były – i są nadal – prowadzone przez organizacje członkowskie Grupy Zagranica.

"Edukacja globalna w podręcznikach do geografii i wiedzy o społeczeństwie. Raport z analizy wybranych podręczników szkolnych pod kątem założeń edukacji globalnej" (pdf)

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie publikacji Edukacja globalna w podręcznikach do geografii. Raport z analizy wybranych podręczników szkolnych pod kątem założeń edukacji globalnej, przedstawionej w czasie seminarium podsumowującego pierwszą edycję analizy podręczników zrealizowanej przez zespół ekspercki Grupy Zagranica. W prezentowanym raporcie uzupełniamy wcześniejsze dane o wyniki analizy podręczników do geografii na poziomie ponadgimnazjalnym oraz do wiedzy o społeczeństwie na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, zamieszczamy także opracowanie eksperckie Dominiki Cieślikowskiej i Anny Kudarewskiej dotyczące języka antydyskryminacyjnego w edukacji globalnej.

Niniejsza publikacja została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich znajdują się informacje dotyczące szerokiego tła analizy podręczników oraz uzasadnienie podjęcia tego tematu przez ekspertów Grupy Zagranica. W drugiej części opisano wyniki dokonanej analizy i przedstawiono sformułowane na ich podstawie rekomendacje, które są kierowane zarówno do Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i do wydawców podręczników. W trzeciej części zawarto opracowanie dotyczące języka antydyskryminacyjnego w edukacji globalnej, przygotowane na prośbę jednego z wydawnictw, z którym udało się podjąć dyskusję przy realizacji pierwszej edycji analizy, stanowi zatem ono swoistą odpowiedź na wiele rekomendacji będących rezultatem przeprowadzonego badania.

Raport został zaprerezentowany podczas seminarium "Edukacja globalna: teoria, język, praktyka", które odbyło się 6 kwietnia 2016 r. 


Opisywane w niniejszym raporcie działania przeprowadzono w ramach dwóch projektów realizowanych w programie Obywatele dla Demokracji, finansowanym z Funduszy EOG: „Obywatelski monitoring polskiej współpracy rozwojowej” i „Obywatelski monitoring polskiej współpracy rozwojowej – kontynuacja”.