Raport na temat finansowania edukacji globalnej w krajach Unii Europejskiej

20.04.2018

Podczas gdy edukacja globalna uznawana jest za kluczowe narzędzie, które może pomóc nam rozwiązywać bieżące globalne wyzwania, przed którymi stoi nasz świat, poziom inwestycji krajów członkowskich Unii Europejskiej w edukację globalną pozostawia wiele do życzenia. Dlaczego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, Europejska Federacja organizacji pozarządowych CONCORD przygotowała nowy raport "Globalna edukacja obywatelska - jak bardzo nam na niej zależy?". Na podstawie badań przeprowadzonych we wszystkich państwach członkowskich UE oraz w Norwegii autorzy i autorki raportu wskazują poziom wydatków przeznaczonych na działania z obszaru edukacji globalnej w Europie w latach 2011-2015.

Autorki i autorzy publikacji analizują zarówno poziomy finansowania edukacji globalnej przez rządy krajowe oraz kwestie jakościowe stojące za tym, czym jest edukacja globalna i jak jest rozumiana jej rola w poszczególnych krajach. Takie kompleksowe ujęcie tematu pozwala spojrzeć na sytuację edukacji globalnej z Europie.

Prezentowany raport składa się z dwóch głównych części:

  1. Ogólnej prezentacji tematu oraz podsumowania z analizy;
  2. Części porównawczej, przygotowanej na podstawie szczegółowych analiz krajowych.

Główne wnioski:

  • Finansowanie działań z obszaru edukacji globalnej znajduje się w obecnie w fazie stagnacji – sytuacja nie uległa zmianie od 2010 roku.
  • Raport zwraca jednak uwagę, że mimo że poziomy finansowania się nie zmieniły, zmienił się za to kontekst realizacji działań z omawianego obszaru. Pojawiły się nowe wyzwania globalne, nowe uzgodnienia. Zasadniczo zmieniła się też sytuacja polityczna w Europie.
  • Mimo, że waga i znaczenie edukacji globalnej są szeroko uznawane (np. przez UNESCO), nie idą za tym żadne finansowe inwestycje w tym obszarze.
  • Prawie w połowie krajów europejskich działania edukacji globalnej są uzależnione od finansowania pochodzącego z grantów Komisji Europejskiej, co z kolei wskazuje na to, że nie rozwinęły się żadne mechanizmy finansowania na poziomie krajowym.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie CONCORD Europe >>>