Rola Unii Europejskiej w globalnej sprawiedliwości podatkowej

29.04.2015

Środki krajowe (w tym podatki) są najważniejszym źródłem finansowania rozwoju gospodarczego i społecznego krajów Południa. UE posiada silne zobowiązania dotyczące spójności polityki na rzecz rozwoju, wobec czego powinna promować to podejście w czasie negocjacji przed konferencją ONZ nt. finansowania rozwoju, która odbędzie się w lipcu w Addis Abebie. Globalna sprawiedliwość podatkowa jest w tym kontekście kluczowym tematem.

Nowa publikacja CONCORD z serii poświęconej spójności polityki na rzecz rozwoju wskazuje kluczowe reformy międzynarodowego systemu podatkowego, o które powinna zabiegać UE w przygotowaniu do konferencji w Addis Abebie:

  • Utworzenie międzyrządowej instytucji ds. podatków
  • Zapewnienie większej przejrzystości działań korporacji
  • Włączenie krajów rozwijających się do automatycznej wymiany danych dot. opodatkowania
  • Promocja i zoperacjonalizują zasady spójności polityki na rzecz rozwoju

Pobierz pełen tekst: CONCORD Policy Paper: The Role of the EU in ensuring Global Tax Justice (pdf)