Seminarium "Edukacja globalna i rzecznictwo w Polsce i Norwegii"

10.12.2015

Fundacja CentrumCSR.PL, Changemaker oraz Grupa Zagranica zapraszają na spotkanie, pt. „Edukacja globalna i rzecznictwo w Polsce i Norwegii”.

17.12.2015 (czwartek), godz. 10.00-14.00, Restauracja Komitywa (ul. Puławska 39/3), Warszawa.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 16.12.2015 na adres e-mail: m.czapnik@centrumcsr.pl lub pod nr telefonu: 22 628 40 80. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.


Zapraszamy koleżanki i kolegów z organizacji pozarządowych na krótkie seminarium, podczas którego w niezobowiązującej atmosferze chcielibyśmy wymienić się z naszymi norweskimi partnerami doświadczeniami w prowadzeniu działań edukacyjnych i rzeczniczych oraz dialogu z biznesem i administracją publiczną.

Changemaker to jedna z największych norweskich organizacji kampanijnych, która działa w obszarze edukacji globalnej i współpracy rozwojowej, związana z Norwegian Church Aid. Prowadzi unikalne i mogące być dla nas inspiracją widowiskowe kampanie, angażujące młodych ludzi i przygotowujące ich do roli aktywistów i działaczy społecznych. Od lat walczy o przestrzeganie praw człowieka w Krajach Rozwijających się, w których lokowany jest norweski kapitał.

Sondre Nave opowie o kampanii społecznej promującej etyczne inwestowanie w obligacje skarbowe. Będzie także mówić o swoich działaniach rzeczniczych adresowanych do polityków na szczeblu centralnym.

Ane Evenmo przedstawi kampanię przeciwko eksportowi norweskiej broni do krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi.

Grzegorz Piskalski i Marta Czapnik z Fundacji CentrumCSR.PL przedstawią działania podejmowane przez nich na rzecz poprawy etycznych standardów funkcjonowania biznesu w Polsce i na świecie poprzez działania monitoringowe w obszarze zamówień publicznych i społecznej odpowiedzialności biznesu.   Zachęcamy do udziału i dyskusji o problemach z jakimi musimy się mierzyć prowadząc działania rzecznicze i kampanie społeczne. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się m.in. nad następującymi kwestiami:

  • Jak skutecznie wywierać presję na decydentów różnego szczebla, żeby w decyzjach ekonomicznych brali pod uwagę również kwestie związane z ochroną środowiska i praw człowieka?
  • W jaki sposób prowadzić długofalowe działania rzecznicze funkcjonując w krótkookresowej rzeczywistości „projektowej”?
  • Czym różni się dialog instytucjonalny z administracją publiczną od dialogu interesariuszy z wielkim biznesem? Jakie działania są najbardziej skuteczne.  

 

Fot. CentrumCSR.PL, zdjęcie zrobione podczas wizyty studyjnej w Norwegii, w ramach której odbyło się spotkanie z aktywstami Changemaker.


Spotkanie realizowane w ramach projektów: „Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw” w programie Obywatele dla Demokracji finansowanym z Funduszy EOG i „Upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia partycypacji publicznej i standardu dialogu przedsiębiorstw z otoczeniem społecznym” w programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz projektu „Procure IT Fair” finansowanego w ramach programu EuropeAid

 

pasekzaproszenie2