Seminarium "Edukacja globalna: teoria, język, praktyka"

07.03.2016

Grupa Zagranica oraz Instytutu Globalnej Odpowiedzialności zaprasza do udziału w seminarium pt. „Edukacja globalna: teoria, język, praktyka”, które odbędzie się 6 kwietnia b.r. w Warszawie (Sala Spotkań Menora, pl. Grzybowski 2). 

W ramach seminarium planowana jest prezentacja zaktualizowanego raportu z analizy wybranych podręczników szkolnych pod kątem założeń edukacji globalnej „Edukacja globalna w podręcznikach do geografii oraz WOS”. Ponadto przeprowadzony zostanie warsztat stanowiący praktyczną odpowiedź na rekomendacje  w zakresie „Kodeksu obrazów i wiadomości nt. globalnego Południa”. Seminarium zamknie dyskusja moderowana poświęcona refleksji akademickiej nad definiowaniem koncepcji edukacji globalnej. W dyskusji będziemy liczyć na aktywny udział uczestników i uczestniczek seminarium.

Szczegółowy program seminarium (pdf)

PROGRAM SEMINARIUM

                10:15-11:00 Recepcja / poczęstunek kawowy

                11:00-11:50

Prezentacja raportu „Edukacja globalna w podręcznikach do geografii oraz WOS. Raport z analizy wybranych podręczników szkolnych pod kątem założeń edukacji globalnej” oraz kluczowych rekomendacji.

Prezentacja: Elżbieta Kielak, Grupa Zagranica

Opis: Raport „Edukacja globalna w podręcznikach do geografii oraz WOS. Raport z analizy wybranych podręczników szkolnych pod kątem założeń edukacji globalnej” powstał jako efekt dwuletniego procesu analizy podręczników realizowanego przez ekspertki i ekspertów Grupy Zagranica. Pierwsza edycja raportu ukazała się w listopadzie 2014 roku. Obecna edycja publikacji została poszerzona o nowe dane dotyczące WOS oraz geografii na poziomie ponadgimnazjalnym. W czasie prezentacji przedstawione zostaną też rekomendacje dotyczące podręczników.

                12:00-13:30

Jak uczyć, mówić i pisać o większości świata – warsztat

Prowadzenie: Marta Gontarska, Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Opis: Warsztat przedstawiający rozwiązania w zakresie „Kodeksu obrazów i wiadomości nt. globalnego Południa” proponowane
w nowej, czwartej edycji poradnika „Jak mówić o większości świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?” wydanej przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) w grudniu 2015.

                13:40- 15:40

Edukacja globalna: rozwijanie koncepcji w zmieniającym się świecie. Dyskusja moderowana.

Moderacja: dr Paweł Rudnicki, Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu (DSW)

Wkład merytoryczny: dr Monika Popow Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Karolina Starego Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Opis: Refleksja akademicka nad definiowaniem koncepcji edukacji globalnej i bliskich jej kategorii, jak obywatelstwo czy działanie. Pytania o przyszłość edukacji globalnej w Polsce, w Europie i na świecie kierowane zarówno do dyskutantek i dyskutantów/ panelistek i panelistów, jak i uczestników i uczestniczek seminarium.

                15:40-16:20 Poczęstunek

Zainteresowanych zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dn. 23 marca (środa).

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest p. Elżbieta Kielak (elzbieta.kielak@zagranica.org.pl, tel: 22 99 01 05.

 


Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

 

Wydarzenie organizowane we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.