Seminarium „Światowy system podatkowy i jego wpływ na kraje rozwijające się”

15.04.2016

Instytut Globalnej Odpowiedzialności i Grupa Zagranica zapraszają serdecznie na seminarium eksperckie z dyskusją przy posiłku pt.: „Światowy system podatkowy i jego wpływ na kraje rozwijające się”. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku w godzinach 12:00-14:00 w Warszawie w sali spotkań Menora (Plac Grzybowski 2). Spotkanie odbywa się z okazji wizyty studyjnej w Polsce trzech ekspertów podatkowych z Zambii, Nigerii i Argentyny. Tematem spotkania będzie kwestia roli podatków i mobilizacji środków krajowych z podatków dla krajów rozwijających się oraz spójność polityki na rzecz rozwoju.

Krótkie prezentacje przedstawią:

  • Geoffrey Chongo (Zambijska Platforma Podatkowa) - inspektor podatkowy, opowie o tym jak korporacje powinny płacić podatki na przykładzie Zambii;
  • Henry Ushie (Oxfam NoviB Nigeria) - opowie o roli podatków w Nigerii, z przykładami wielkich firm działających w Nigerii;
  • Juan Valerdi, wykładowca makroekonomii Uniwersytet La Plata opowie o szarej strefie  i przepływach kapitału w Argentynie.

Moderacja: Daria Żebrowska-Fresenbet, Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Seminarium odbędzie się w ramach wizyty studyjnej, której celem jest umożliwienie spotkania decydentów z krajów wyszehradzkich z przedstawicielami, krajów takich jak Zambia, Nigeria czy Argentyna, specjalizującymi się w sprawach podatków. Jest to niepowtarzalna okazja do dowiedzenia się: jaką rolę pełnią podatki w tych krajach? jak unikanie opodatkowania przez korporacje wpływa negatywnie na budżety tych państw oraz walkę z ubóstwem? jak utrwala stereotypy i wpływa na migrację ludzi do Europy?

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojego zainteresowania udziałem do 20 kwietnia na adres e-mail: magdalena.trojanek@zagranica.org.pl. Ze względu an ograniczoną liczbę miejsc, osoby zaproszone na seminarium zostaną o tym poinformowane drogą mailową 21 kwietnia. 

Zaproszenie na seminarium (pdf)


Seminarium jest organizowane w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

 

Wydarzenie organizowane we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.