Seminarium wyszehradzkie dot. edukacji globalnej

25.04.2018

22 maja w Warszawie Centrum Północ – Południe Rady Europy przy współpracy z Grupą Zagranica organizuje seminarium uzupełniające (follow-up meeting) na temat sytuacji edukacji globalnej krajach wyszehradzkich. W przygotowania zaangażowani są także nasi lokalni partnerzy: Czeskie Forum Współpracy Międzynarodowej – FORS, Węgierskie Stowarzyszenia Organizacji Rozwojowych i Humanitarnych – HAND oraz Słowacka Platforma Organizacji Rozwojowych – MVRO.

Seminarium stanowić będzie kontynuację spotkania, które odbyło się w Pradze w 2017 roku. Skupi praktyków z organizacji pozarządowych, edukatorów i edukatorki oraz przedstawicieli i przedstawicielki ministerstw i innych instytucji centralnych z Czech, Węgier, Słowacji i z Polski. Jego celem jest ocena poziomu realizacji rekomendacji dla rozwoju edukacji globalnej sformułowanych w czasie ubiegłorocznego spotkania w Pradze. 

Więcej informacji udziela Elżbieta Kielak, koordynatorki ds. edukacji globalnej (elzbieta.kielak [at] zagranica.org.pl).