Spójna polityka dla rozwoju - zaktualizowany przewodnik Grupy Zagranica

01.08.2016

Polska – podobnie jak wiele państw wysoko rozwiniętych – deklaruje wsparcie dla krajów rozwijających się. Zobowiązania te są zapisane nie tylko w licznych porozumieniach międzynarodowych, których stroną jest Polska, ale także na przykład w polskiej Ustawie o współpracy rozwojowej.

Polskie wsparcie dla krajów rozwijających się obejmuje głównie składki do budżetu pomocowego Unii Europejskiej i niektórych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, preferencyjne kredyty udzielane tym krajom przez Ministerstwo Finansów oraz projekty rozwojowe realizowane ze środków publicznych przez administrację państwową bezpośrednio lub pośrednio przez polskie organizacje pozarządowe.

Jednak działania i przepływy finansowe w zakresie pomocy rozwojowej nie są wcale najważniejszym mechanizmem wpływu na sytuację krajów rozwijających się – krajowa i europejska polityka handlowa, inwestycyjna, migracyjna czy energetyczna i klimatyczna mają często dużo większe znaczenie dla tych państw niż przedsięwzięcia stricte pomocowe. Niestety, wiele obszarów tych polityk – na poziomie zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej – w obecnym kształcie nie tylko nie służy poprawie sytuacji krajów rozwijających się, ale nawet ją pogarsza, podważając rezultaty i sensowność współpracy rozwojowej. Dbałość o tak zwaną spójność polityki na rzecz rozwoju jest prawnym zobowiązaniem w Unii Europejskiej. Zarówno w Polsce, jak i w Europie podejmuje się coraz więcej inicjatyw i debat w tym zakresie, nadal jednak za mało teoretycznych ustaleń przekłada się na działania praktyczne i rzeczywiste zmiany.

Celem niniejszego przewodnika jest przybliżenie zagadnienia współpracy rozwojowej i zwrócenie ich uwagi na to, w jaki sposób różne obszary polskiej polityki i zaangażowanie Polski na arenie europejskiej polityki wpływają na sytuację krajów rozwijających się.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zaktualizowanym przewodnikiem "Spójna polityka dla rozwoju".

W nim między innymi:

  • aktualne przykłady obszarów polityki polskiej i europejskiej, które w sposób pośredni wpływają na rozwój krajów rozwijających się
  • szczegółowe studium przypadku: biopaliwa
  • dobre praktyki w zakresie instytucjonalnego wdrażania spójności polityki
  • spójność polityki a nowa Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
  • rekomendacje dla administracji publicznej i parlamentu

Osoby zainteresowane otrzymaniem wersji drukowanej proszone są o kontakt z biurem: grupa@zagranica.org.pl

Spójna polityka dla rozwoju. Przewodnik (pdf)

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą animacją: