Spotkania regionalne Grupy Zagranica

11.01.2016

W styczniu Grupa Zagranica przeprowadza serię 6 regionalnych spotkań roboczych - w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu i Warszawie - w czasie których będziemy rozmawiać o oczekiwaniach organizacji członkowskich wobec Grupy Zagranica na najbliższy rok.

Kontekst tych spotkań jest dwojaki. Z jednej strony chcemy uzyskać informację od organziacji członkowskich o bieżących potrzebach (min. obszary, formy wsparcia ze strony GZ, sposoby komunikacji z biurem GZ), z drugiej zależy nam na powrocie do dyskusji nad dokumentem strategicznym GZ na kolejne lata, bazując na wnioskach z przeprowadzonych w ostatnim roku dwóch warsztatów.

Organizując regionalne spotkania, chcemy zagwarantować możliwość równego zaangażowania w działania Grupy wszystkim organizacjom, bez względu na ich lokalizację, rozmiar, aktywność czy obszar działania. Różnorodność członków Grupy stanowi jej mocną stronę i warto, aby znalazła ona swoje odzwierciedlenie także w ww. procesach.

Harmonogram spotkań:

środa 13.01., g. 13:00 - Kraków, biuro Instytytu Wschodnich Inicjatyw
czwartek 14.01., g. 12:30 - Lublin, biuro Fundacji Inicjatyw Menadżerskich
piątek 15.01., g. 12:00 - Poznań 
wtorek 26.01., g. 12:00 - Gdańsk

Do zobaczenia!

Więcej informacji w tej sprawie udziela: Martyna Ziemniewska, koordynatorka ds. organizacji członkowskich, martyna.zimniewska[at]zagranica.org.pl.