Spotkanie robocze "Rola sektora prywatnego we współpracy rozwojowej"

20.12.2013

Polska Akcja Humanitarna wraz z Grupą Zagranica pragnie serdecznie zaprosić organziacje członkowskie na spotkanie robocze pt. „Rola sektora prywatnego we współpracy rozwojowej”, która odbędzie się w ramach realizowanego projektu „V4Aid – Zjednoczeni na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju”. Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2014 roku (piątek), w godz. 10-13, ul. Noakowskiego 10 lok.6A (klatka II, piętro III).

W trakcie spotkania będzie miała miejsce:

(-) prezentacja policy briefu przygotowanego przez Kacpra Kosowicza pt. „Wybrane formy zaangażowania sektora prywatnego we współpracę rozwojową – inspiracje dla Polski”

(-) wymiana uwag, dyskusja i prezentacja stanowisk przez reprezentantów różnych organizacji na w/w temat – moderacja Kacper Kosowicz

(-) rozmowa na temat ewentualnej potrzeby i możliwości wypracowania w przyszłości wspólnego stanowiska Grupy Zagranica na temat roli sektora we współpracy rozwojowej

Zapewniamy kawę/herbatę i mały, słodki poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dn. 16 stycznia. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z:

(-) Joanną Czarnecką (joanna.czarnecka@pah.org.pl)

(-) Magdaleną Trojanek (magdalena.trojanek@zagranica.org.pl