Stanowisko CONCORD AidWatch na temat definicji pomocy rozwojowej

09.07.2014

Na forum OECD trwają od pewnego czasu dyskusje na temat definicji oficjalnej pomocy rozwojowej (Official Development Assistance – ODA) i innych miar raportowania wsparcia udzielanego przez kraje-donatorów krajom partnerskim w kontekście rozwoju.

Europejska platforma organizacji pozarządowych CONCORD, do której należy Grupa Zagranica, opublikowała oficjalne stanowisko na temat definicji ODA. W dokumencie CONCORD zwraca uwagę na to, że obecna definicja jest za szeroka, pozwalając na zaliczanie do ODA przepływów finansowych o wątpliwym znaczeniu dla osiągania celów rozwojowych. Organizacja apeluje też, aby wszelkie zmiany w definicji ODA odbywały się w duchu efektywności współpracy rozwojowej. CONCORD wzywa również rządy krajów-donatorów do wcielenia słów w czyny i wdrożenia postanowień na temat efektywności współpracy rozwojowej, które uzgodnili na międzynarodowych konferencjach na temat efektywności. 

Główne postulaty:

Pomoc rozwojowa odgrywa kluczową i unikalną rolę w walce z ubóstwem i nierównością. Nie może być zastąpiona innymi źródłami finansowania, wobec czego wszelkie zmiany w definicji ODA powinny uwzględniać następujące elementy:

  1. Głównymi celami ODA powinny nadal być rozwój i ograniczanie ubóstwa.
  2. Wszelkie zmiany w definicji ODA powinny być zgodne z zasadami efektywności współpracy rozwojowej. W szczególności, przepływy w ramach ODA powinny być przejrzyste, wzmacniać własność demokratyczną (democratic ownership) i skupiać się na rezultatach rozwojowych.
  3. Raportowanie ODA powinno uwzględniać jedynie przepływy netto w kontekście rzeczywistych wydatków.
  4. ODA powinna odzwierciedlać jedynie rzeczywiste przepływy, a nie ‘pompowane’ elementy, takie jak koszty studentów zagranicznych, koszty wsparcia uchodźców w krajach-dontorach, umarzanie długów, pomoc wiązaną i odsetki od udzielonych kredytów.
  5. Kredyty preferencyjne raportowane jako ODA powinny uwzględaniać zarówno wydatki donatora, jak i koszty kraju partnerskiego. Środki przekazywane w ramach ODA nie powinny podważać zdolności krajów partnerskich do obsługi zadłużenia.
  6. Finansowanie dla klimatu oraz finansowanie dla globalnych dóbr publicznych (Global Public Goods), które są kluczowe dla redukcji ubóstwa i nierówności, powinny być nowe i dodatkowe.

Pełen tekst stanowiska CONCORD AidWatch: Aid reform must pass the development effectiveness test