Stanowisko CONCORD ws. wdrażania SDGsów

11.12.2015

10 grudnia podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów UE CONCORD przedstawił stanowisko konfederacji ws. roli NGO we wdrażaniu SDGsów.

Najważniejsze postulaty wobec rządów krajów członkowskich:

(1) Informowanie i angażowanie organizacji społecznych na każdym etapie procesu wdrażania Zrównoważonych Celów Rozwoju.

(2) Zapewnienie mechanizmów monitoringu i przejrzystości podczas wdrażania Zrównoważonych Celów Rozwoju.

(3) Zapewnienie regularnego dialogu z organizacjami społecznymi w krajach trzecich, celem oceny wpływu polityki unijnej i krajów członkowskich na te kraje.

(4) Zapewnienie narodowych, regionalnych i tematycznych programów umożliwiających wkład organizacji społecznych do realizacji Agendy 2030 (włączając w to zapewnienie finansowego wsparcia).

Powyższe postulaty przekazaliśmy Departamentowi Współpracy Rozwojowej MSZ, który był reprezentowany przez Panią Joannę Wronecką, Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityk afrykańskich i bliskowschodnich.

Pełne stanowisko CONCORD: Civil Society Contributions to Realizing the 2013 Agenda for Sustainable Development (pdf)