Stanowisko Grupy Zagranica ws. przystosowania pomocy żywnościowej do potrzeb uchodźców

24.11.2015

Stanowisko Grupy Zagranica ws. przystosowania pomocy żywnościowej do potrzeb uchodźców, które zostało wysłane do Pani Krystyny Wyrwickiej, Dyrektorki Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stanowisko powstało z inicjatywy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej - organizacji członkowskiej Grupy Zagrnica. Poparły je także organizacje spoza Grupy Zagranica.

Stanowisko ws. przystosowania pomocy żywnościowej do potrzeb uchodźców (pdf)

Odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (jpg)