Statystyki DAC OECD: Polska na ostatnim miejscu w rankingach pomocowych

14.04.2016

Najnowsze statystyki dotyczące wielkości Oficjalnej Pomocy Rozwojowej w 2015 roku umiejscawiają Polskę na ostatnim miejscu w gronie członków Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD. Od 10 lat wielkość polskiej pomocy nie sięga ponad 0,1% dochodu narodowego brutto (DNB), mimo obietnicy jej systematycznego wzrostu do 0,33% DNB w 2015 roku.

Według wstępnych statystyk opublikowanych 13 kwietnia br. przez OECD, całkowita wartość pomocy rozwojowej udzielanej przez Polskę w roku 2015 wyniosła 1,66 miliarda złotych (442 mln dolarów)*, co stanowi 0,1% polskiego DNB. Kwota ta jest wyższa niż w roku 2014, kiedy to wynosiła 1,42 miliarda złotych, pozostaje jednak na bardzo niskim poziomie w stosunku do deklaracji, jakie Polska składała na forum międzynarodowym. Podczas Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na rzecz finansowania rozwoju w Addis Abebie w lipcu 2015 roku Polska podtrzymała zobowiązanie do osiągnięcia pułapu 0,33% DNB - tym razem do 2030 roku. Jest to ważne i potrzebne stanowisko, jednak – zdaniem Grupy Zagranica – niewystarczające, gdyż brak jest planu operacyjnego dojścia do pułapu 0,33% DNB.

Najnowsze statystyki wskazują, że pomoc rozwojowa krajów Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD wyniosła w 2015 roku 131,6 miliarda dolarów. Pomoc ta wzrosła o 6,9% pomiędzy 2014 a 2015 rokiem, jednak wyłącznie dzięki temu, że większość krajów rozwiniętych wlicza koszty pobytu uchodźców do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ang. Official Development Assistance, ODA). W krajach takich jak Austria czy Włochy, ten koszt to aż 25% ODA, w Szwecji – 33%. Łącznie wydatki na uchodźców niemal podwoiły się w ciągu ostatniego roku, stanowiąc 12 miliardów dolarów i 9% całej ODA krajów OECD. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że Polska – jako jedyny obok Luksemburga kraj Unii Europejskiej - nie wlicza kosztów przyjmowania uchodźców na swoim terytorium do raportowanej ODA. Niestety taka praktyka jest coraz powszechniejsza w innych krajach OECD.

- Polska jest krajem wystarczająco zamożnym, by przeznaczać większą część budżetu na pomoc – mówi Jan Bazyl, dyrektor Grupy Zagranica. Skuteczna i odpowiedzialna pomoc w krajach najsłabiej rozwiniętych jest teraz szczególnie ważna i potrzebna. Działania pomocowe „u źródeł”, skierowane na eliminację ubóstwa, zabezpieczenie podstawowych praw socjalnych i pomoc humanitarną, to jedna z odpowiedzi na obecny kryzys uchodźczy i migracyjny w Unii Europejskiej. Podkreślamy jednak, że hojna pomoc humanitarna i rozwojowa nie powinna mieć żadnego wpływu na gotowość udzielania ochrony uchodźcom w Polsce. Są to różne i niezależne zobowiązania międzynarodowe.

Informacja prasowa "Polska na ostatnim miejscu w rankingach pomocowych" Grupa Zagranica (doc)


* Kwota w złotówkach obliczona na podstawie rocznego kursu dla dolara amerykańskiego w 2015 roku podanego przez Narodowy Bank Polski (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html).