Studia przypadku z zakresu Polityki Spójności na rzecz Rozwoju w krajach Partnerstwa Wschodniego

14.12.2015

Polecamy naszą najnowszą publikację dotyczącą Spójności Polityki na rzecz Rozwoju w krajach Partnerstwa Wschodniego: "Policy Coherence for Development in Eastern Partnership Countries. Case studies" - 4 studia przypadku opracowane przez ekspertki i ekspertów z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. W publikacji można przeczytać m.in. o związku między krajami wyszehradzkimi a Azerbejdżanem w z zakresie importowania paliw kopalnych, o węgierskiej polityce wobec swoich mniejszości w innych krajach, o spójności między słowacką polityka energetyczną a polityką rozwojową względem Ukrainy oraz o praktycznej implementacji polskiej polityki rozwojowej poprzez praktykę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Mołdawii.

"Policy Coherence for Development in Eastern Partnership Countries. Case studies" (pdf)

"Polskie" studium przypadku opublikowaliśmy również osobno w języku polskim. Na przykładzie polskiej inwestycji w Mołdawii studium pokazuje praktyczną realizację zapisów Ustawy o współpracy rozwojowej z 2011 r. w sektorze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tekst zwraca szczególną uwagę na rolę instytucji rządowych i wspierających politykę handlu zagranicznego i inwestycji w procesie wdrażania zasad Polityki Spójności na rzecz Rozwoju. Jednocześnie wskazując słabość koordynacji oraz brak skutecznych mechanizmów i narzędzi, które wynikają z braku systemowych rozwiązań. 

"Pomoc rozwojowa a polskie inwestycje bezpośrednie w Mołdawii" (pdf)

Analogicznie nasi partnerzy z Czech, Słowacji i Węgrzech przygotowali swoje studia przypadku w oryginalnych wersjach językowych. Można się z nimi zapoznać na poniższych stronach:

  • Czech Republic - FORS (Czech Forum for Development Cooperation) >>>
  • Hungary - HAND (Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid) >>>
  • Slovakia - Platforma MVRO >>>

Raport z webinarium przygotowawczego dla badaczy i koordynatorów z 4 platfrom narodowych, które odbyło się 8 kwietnia (EN, pdf)


Raport został opublikowany dzięki finansowemu wsparciu Miedzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu „Research cooperation for policy coherence in support of the Eastern Partnership (EaP) countries”.