Tydzień Edukacji Globalnej 2014 - 15 – 23 listopada 2014

28.10.2014

Tegoroczna, 16. już edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbywającego się pod patronatem Centrum Północ-Południe przy Radzie Europy, odbędzie się w Polsce w dniach 15 – 23 listopada 2014 roku. Jak co roku, koordynatorem TEG 2014 jest Grupa Zagranica. Ogólnoeuropejskie hasło TEG w 2014 roku brzmi "Bezpieczenśtwo żywności". W związku z tematem przewodnim tegorocznej edycji TEG, w szczególności zachęcamy do poruszenia w planowanych przez was działaniach problematyki dotyczącej pochodzenia żywności, sprawiedliwego handlu,  a także przyjrzenia się w tym kontekście własnym, codziennym nawykom i decyzjom konsumenckim.

Szkoły, organizacje pozarządowe i młodzieżowe, jak również inne zainteresowane podmioty – domy kultury, biblioteki itp. - zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Zachęcamy wszystkich do zaplanowania i zorganizowania działań w swoich społecznościach lokalnych. Aby opisać swoje wydarzenie należy skorzystać z formularza on-line. 

 

ZAREJESTRUJ SWOJE WYDARZENIE NA TEG 2014

 

Relacje z przeprowadzonych przez was akcji, projektów, prelekcji, wystaw oraz innych wydarzeń związanych z TEG 2014 przesyłajcie na adres teg@zagranica.org.pl. Będziemy zamieszczać je na stronie internetowej www.TEG.edu.pl.

Organizując wydarzenia TEG 2014 pamiętajcie o kluczowych dla edukacji globalnej kwestiach: 

  • świadomości złożoności świata i naszej roli jako obywateli świata,
  • postawy szacunku dla różnorodności i kompetencjach w zakresie komunikacji międzykulturowej,
  • zdolności do podjęcia działań na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata,
  • odpowiedzialności za nasze własne działania.

Więcej informacji o tym, czym jest edukacja globalna znajdziecie na stronie teg.edu.pl w zakładce "Edukacja globalna".

Osobą odpowiedzialną za koordynację Tygodnia Edukacji Globalnej 2014 w jest Elżbieta Kielak, koordynatorka ds. edukacji globalnej w Grupie Zagranica (elzbieta.kielak@zagranica.org.pl).