Unijna pomoc rozwojowa z roku na rok coraz niższa. Brakuje 36 miliardów w budżecie rozwojowym by dopełnić europejskie zobowiązania na rok 2015

17.10.2013

Raport „AidWatch 2013. The unique role of European aid. The fight against global poverty” europejskiej konfederacji organizacji pozarządowych CONCORD (dostępny: http://www.concordeurope.org/275-2013-aidwatch-report)

---

Cięcia budżetowe i stagnacja to dominujące trendy w europejskiej pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się w roku 2012. Opublikowany dzisiaj raport z monitoringu unijnej pomocy rozwojowej “AidWatch 2013” platformy organizacji pozarządowych CONCORD wskazuje , że braki w finansowaniu pomocy sięgają 36 miliardów euro, co w znacznym stopniu uniemożliwi osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015.

W 2012 roku pomoc wszystkich państw UE stanowiła zaledwie 0,39% unijnego DNB (dochodu narodowego brutto), osiągając najniższy poziom od  2007 roku, kiedy to wynosiła 0,37% DNB. Już drugi rok z rzędu pomoc zmniejsza się i oddala państwa europejskie od założonego celu 0,7% DNB w 2015 r. Państwa UE dostarczyły w 2012 roku 50,6 mld euro pomocy, o 4% mniej niż w roku poprzednim.

Państwa UE dostarczyły w 2012 roku 50,6 mld euro pomocy, o 4% mniej niż w roku poprzednim. W 19 z tych państw wydatki na pomoc zostały obcięte lub pozostawione na niezmienionym poziomie. Największe cięcia wprowadziły Hiszpania (49%), Włochy (34%), Cypr (26%), Grecja (17%) i Belgia (11%). Zaledwie 4 kraje członkowskie (Szwecja, Dania, Holandia i Luksemburg) wypełniły globalne zobowiązanie 0,7% DNB.

Mimo deklaracji przywódców UE, że mają zamiar wywiązać się ze swoich zobowiązań, nic nie wskazuje  na poprawę sytuacji w najbliższym czasie – oczekuje się, że w latach 2013 i 2014 pomoc UE pozostanie na niezmienionym poziomie ok. 0,43% DNB.

Co więcej – jak wskazuje raport CONCORD-u - powyższe liczby zawierają tzw. ”napompowaną pomoc” czyli pozycje, które zdaniem organizacji pozarządowych zrzeszonych w federacji nie powinny wliczać się do ODA. Są to m.in. wydatki na studentów z krajów rozwijających się studiujących w Europie, wydatki na pobyt uchodźców z krajów rozwijających się w Europie, umorzenia długów, pomoc wiązana oraz odsetki od kredytów preferencyjnych. Wszystkie te pozycje stanowiły w ostatnim roku ok. 5,6 mld euro. Po odjęciu tych pozycji od całkowitej kwoty szacuje się, że autentyczna pomoc (ang. genuine aid) wynosi 45 mld euro czyli 0,35% DNB.

Raport pokazuje kilka pozytywnych przykładów. Przyrost finansowania pomocy obserwujemy na Łotwie (17%), w Luksemburgu (14%), w Polsce (14%), Austrii (8%), na Litwie ( 8% ) i w Wielkiej Brytanii (7 %). 14% dla Polski to wzrost procentowy wobec kwoty z roku ubiegłego, jednak porównując tegoroczną sumę do dochodu narodowego brutto, przez ostatnich 5 lat poziom polskiej pomocy utrzymywał się na niezmienionym poziomie 0,08-0,09% (DNB). Tym samym Polska nie wypełniła międzynarodowej deklaracji, co do wielkości pomocy rozwojowej w roku 2010 (0,17% DNB) i nic nie wskazuje na to, aby udało się „dociągnąć” do deklarowanego poziomu 0,33% DNB w roku 2015.

- Polska jest krajem wystarczająco zamożnym, by przeznaczać większą część naszego budżetu na pomoc. – mówi Jan Bazyl, Dyrektor Grupy Zagranica. Czekamy na opracowanie realistycznych planów, które pozwolą znacznie zwiększyć wielkość polskiej pomocy rozwojowej w perspektywie najbliższych 3 lat.

Raport Grupy Zagranica z monitoringu polskiej współpracy rozwojowej zostanie opublikowany w połowie listopada br.

 

----

 

Noty dla redaktorów:

1.         Raport AidWatch jest publikowany corocznie od 2006 roku. Raport stanowi rezultat wspólnej pracy europejskich organizacji rozwojowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zrzeszonych w konfederacji CONCORD. Jego celem jest monitorowanie wysokości i jakości oficjalnej pomocy rozwojowej, raportowanej przez rządy krajów Unii Europejskiej.

2.         Raport AidWatch 2013 został opublikowany podczas Międzynarodowego Dnia Zwalczania Ubóstwa (w Polsce zwanego Międzynarodowym Dniem Żywności). Święto to obchodzone jest od 1987 roku i ma na celu wzrost świadomości o sytuacji osób wciąż żyjących w ubóstwie oraz promocję narzędzi zwalczania tego obecnie najpoważniejszego wyzwania dla ludzkości. Takim narzędziem jest przede wszystkim pomoc rozwojowa.

3.         Rzeczywista pomoc (ang. genuine aid) jest obliczana poprzez odjęcie od całkowitej sumy Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) oszacowanej wysokości pieniędzy przeznaczanych na stypendia, wsparcie uchodźców, redukcję długów oraz tzw. pomoc wiązaną. Szczegółowe dane odnośnie wysokości rzeczywistej pomocy:   http://aidwatch.concordeurope.org/genuine-aid-levels

4.         Zobowiązania: w roku 2005 EU15 zobowiązała się przekazać 0,55% DNB, co najmniej do 2010 roku i 0,7% do 2015 roku. 12 nowych państw członkowskich zobowiązało się przekazać 0,17% DNB jako pomoc do 2010 roku i 0,33% do 2015 roku.