Wielkopolskie Forum Współpracy Rozwojowej 2011

21.10.2011

Pierwsze Wielkopolskie Forum Współpracy Rozwojowej, zostało zorganizowane 21 października tego roku w Poznaniu, w Colegium Iuridicum Novum, we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM. W części konferencyjnej Forum wzięła udział między innymi przedstawicielka Grupy Zagranica oraz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie opinii publicznej Wielkopolski idei polityki rozwojowej, jaką realizuje Unia Europejska wobec państw rozwijających się, a także wzajemne poznanie się i integracja różnych środowisk, Poznania i Wielkopolski, zajmujących się pomocą rozwojową (naukowców, organizacji, instytucji, osób prywatnych).

Inicjator Forum – europoseł Filip Kaczmarek, już od wielu lat intensywnie pracuje w Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnej za promocję, wdrażanie i monitorowanie polityki rozwoju i współpracy Unii Europejskiej, prowadzonej wobec państw rozwijających się, zwłaszcza z kontynentu afrykańskiego. Razem z pozaeuropejskimi partnerami przygotowuje plany działań mających na celu walkę z ubóstwem, pomoc w edukacji, opiece zdrowotnej i utrzymaniu pokoju, a także odbudowę gospodarki.

W ramach programu Forum odbyła sieę konferencja naukowa, forum organizacji działających na rzecz pomocy rozwojowej oraz imprezy towarzyszące.

Znamiennym jest, że Wielkopolskie Forum odbyło się właśnie teraz, w trakcie Europejskiego Roku Wolontariatu, a przecież większość działań podejmowanych na rzecz zmiany sytuacji mieszkańców krajów rozwijających się, dzieje się za sprawą wolontariuszy właśnie, często młodych osób – uczących się lub studiujących.

Obecnie, projekty z zakresu współpracy rozwojowej to najczęściej propozycja dla przyszłych wolontariuszy, którzy są gotowi swój czas i umiejętności poświęcić mieszkańcom państw rozwijających się. Jednak jest to również godna rozważenia możliwość zaplanowania kariery zawodowej w obszarach, których dotyczą europejskie projekty w zakresie pomocy rozwojowej. Wreszcie jest tu również pole do popisu dla naukowców, gdyż tematyka pomocy i edukacji rozwojowej wymaga w Polsce nadal rzetelnego opisu.

Na szczególną uwagę zasługuje część konferencyjna, szczególnie cenna, gdyż wprowadzająca w tematykę rozwojową. Ponadto we foyer Collegium Iuridicum Novum eksponowano m.in. wystawę Grupy Zagranica "Polskie organizacje pozarzadowe działające na rzecz rozwoju" oraz wystawę przygotowana z inicjatywy europosła Kaczmarka przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, pt. „Afryka podróżników i wolontariuszy - edukacja globalna”. Wystawa prezentuje polską pomoc w zakresie rozwoju dla państw Afryki, a także przybliża postać poznańskiego podróżnika Kazimierza Nowaka - którego dzieło, pięcioletnia podróż po Afryce z północy na południe i z powrotem, budzi nieustający podziw środowiska podróżniczego na całym świecie. Na stoiskach informacyjnych zaprezentowały swoją działalność organizacje udzielające pomocy rozwojowej.