Wstępne dane OECD nt. globalnej pomocy rozwojowej w 2013 roku

14.04.2014

W zeszłym tygodniu Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD) ogłosił wstępne dane na temat wysokości oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA – official development assistance) krajów należących do DAC OECD. Po raz pierwszy w statystykach uwzględniona jest Polska (członkostwo w DAC od października 2013 r.).

Globalna ODA krajów członkowskich DAC OECD wyniosła w 2013 roku 134,8 mld USD (najwyższa wielkość w historii) wzrastając o 6,1% w porównaniu z 2012 r. i osiągając 0,3% zagregowanego dochodu narodowego brutto tych krajów. Pięć państw wypełniło ONZ-owski długoterminowy cel wielkości pomocy  0,7% ODA/DNB – Dania, Szwecja, Norwegia, Luksemburg i – pierwszy raz w historii – Wielka Brytania (zwiększając swoją pomoc o 27.8%!).

Największym globalnym donorem pozostały Stany Zjednoczone z pomocą w wysokości 31,5 mld USD (ale zaledwie 0,19% ODA/DNB).

Polska oficjalna pomoc rozwojowa wzrosła w roku 2013 o prawie 9% przy czym cały ten wzrost wynika wyłącznie ze zwiększenia naszej obowiązkowej składki do UE a co za tym idzie jej części przeznaczanej na pomoc rozwojową, w tym wpłatę do Europejskiego Funduszu Rozwoju (EDF – European Development Fund).

Polska plasuje się na drugim miejscu od końca wśród 28 członków DAC OECD jeśli chodzi o współczynnik ODA/DNB - poziom 0,1%.

Szczegóły: http://www.oecd.org/newsroom/aid-to-developing-countries-rebounds-in-2013-to-reach-an-all-time-high.htm