Wstępne statystyki ODA dla 2016 roku - wzrost polskiej pomocy rozwojowej o ponad 40%

20.04.2017

Komitet Pomocy Rozwojowej OECD przedstawił wstępne dane o wielkości globalnej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) w 2016 roku. Po 10 latach stagnacji obserwujemy wyraźny wzrost polskiej ODA do kwoty ok. 2,38 miliarda złotych czyli 0,13% polskiego DNB. Mimo wzrostu wciąż bardzo daleko nam do zadeklarowanego w 2005 roku celu 0,33% DNB na pomoc rozwojową rocznie.

Wobec roku 2015 polska pomoc na rzecz krajów rozwijających się wzrosła o około 720 milionów złotych z czego większość to wzrost naszego udziału w finansowaniu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej Unii Europejskiej za pośrednictwem składki członkowskiej do budżetu UE (czyli tzw. pomoc wielostronna). Szczegółowo poszczególnym wydatkom na pomoc rozwojową i humanitarną przyglądać się będziemy w raporcie monitoringowym, który opublikujemy w listopadzie 2017 roku.

Udział oficjalnej pomocy rozwojowej w dochodzie narodowym brutto Polski (w procentach). Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Total flows by donor (ODA + OOF + Private) – http:// stats.oecd.org [dostęp: 11 kwietnia 2017 roku].

Pomoc Unii Europejskiej wzrosła o około 13%, ale w większości wzrost ten to rosnące koszty pobytu uchodźców w krajach europejskich, które można wliczyć do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (np. Niemcy wydały w 2016 roku ponad 20% swojej ODA na pokrycie kosztów pobytu uchodźców). W Polsce na ten cel przeznaczono zaledwie 22 miliony złotych czyli niecały 0,01% polskiej ODA. Pomoc Unii Europejskiej wyniosła 0,51% zagregowanego dochodu krajów członkowskich i Unii Europejskiej.


Więcej informacji:

  • Informacja prasowa DAC OECD >>>
  • Informacja prasowa konfederacji CONCORD >>>
  • Ubiegłoroczny raport Grupy Zagranica "Polska współpraca rozwojowa 2016" >>>

Zdjęcie: Ken Teegardinlicencja CC BY-SA 2.0, nie wprowadzano zmian.