Wyjazdy dla dziennikarzy nt. wpływu polskiej i europejskiej polityki na kraje rozwijające się

12.02.2015

Grupa Zagranica zaprasza dziennikarzy i dziennikarki do składania propozycji wyjazdów (study visits) do krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej dokumentujących wpływ różnych obszarów polskiej i europejskiej polityki na sytuację mieszkańców tych krajów. Wyjazdy mogą dotyczyć takich tematów, jak migracje, bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatyczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestycje etc.

Nabór na propozycje otwarty jest dla wszystkich dziennikarzy i dziennikarek z doświadczeniem w tematach stosunków międzynarodowych, współpracy rozwojowej, społecznej odpowiedzialności biznesu, ochrony środowiska i tym podobnych, regularnie publikujących materiały w polskich mediach. Propozycje powinny obejmować zarys programu wizyty, jak również planowanych materiałów (np. artykułów, fotoreportaży, reportaży radiowych, telewizyjnych), które powstaną w wyniku wizyty.

Wizyty zostaną zorganizowane w ramach projektu World-Wise Europe: A more coherent Europe for a Fairer World współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Spójność polityki na rzecz rozwoju

Polska, podobnie jak wiele krajów wysoko rozwiniętych, deklaruje wsparcie dla krajów rozwijających się. Obietnice te zapisane są nie tylko w wielu porozumieniach międzynarodowych, których Polska jest stroną, ale też np. w polskiej ustawie o współpracy rozwojowej z 2011 r. W zeszłym roku Polska przystąpiła do prestiżowego „klubu donorów”, czyli Komitetu Współpracy Rozwojowej OECD zrzeszającego obecnie 29 państw, w tym UE. Polskie wsparcie dla krajów rozwijających się realizowane jest głównie przez program Polskiej Pomocy prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, preferencyjne kredyty dla rządów tych krajów udzielane przez Ministerstwo Finansów oraz składki do budżetu pomocowego UE i niektórych agend ONZ.

Często zapominamy jednak, że działania w zakresie współpracy rozwojowej nie są wcale najważniejszym mechanizmem wpływu na sytuację krajów rozwijających się. Polityka handlowa i inwestycyjna, polityka migracyjna czy też polityka energetyczna i klimatyczna mają często znacznie większe znaczenie dla tych krajów niż działania stricte pomocowe. Niestety, wiele z tych obszarów polityki – zarówno na poziomie polskim, jak europejskim – nie tylko nie służy poprawie sytuacji krajów rozwijających się, ale wręcz pogarsza ją, podważając wyniki i sensowność współpracy rozwojowej.

Spójność polityki na rzecz rozwoju (PCD – Policy Coherence for Development) to podejście polegające na uwzględnieniu kwestii globalnego rozwoju we wszystkich obszarach polityki, szczególnie tych mających znaczący wpływ na sytuację krajów rozwijających się. Chodzi o to, aby wszystkie elementy polityki krajowej i europejskiej sprzyjały, a przynajmniej nie utrudniały, realizacji celów rozwojowych. Do kluczowych obszarów polityki z punktu widzenia sytuacji krajów rozwijających się należą wspomniane już wyżej: polityka handlu i inwestycji, polityka rolna, polityka migracyjna, polityka energetyczna oraz polityka klimatyczna.

Dbanie o spójność polityki na rzecz rozwoju jest prawnym zobowiązaniem zarówno na poziomie polskim, jak i europejskim. Na obu poziomach pojawia się coraz więcej inicjatyw i debat w tym temacie, jednak ciągle za mało z tych rozmów przekłada się na praktyczne działania i zmiany.

Klasycznym przykładem braku spójności jest kwestia polityki finansowej i podatkowej, która umożliwia europejskim firmom działającym w krajach rozwijających się unikanie opodatkowania (zarówno w krajach, gdzie firmy działają, jak i w UE), co rocznie kosztuje budżety krajów rozwijających się wielokrotnie więcej niż otrzymują one w ramach pomocy rozwojowej.

Więcej o spójności polityki na rzecz rozwoju można znaleźć w naszej Bazie Wiedzy.

Warunki programu i zgłoszenia

Więcej informacji o warunkach programu: Wyjazdy dla dziennikarzy - nabór na propozycje

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (pod tym linkiem) w terminie do 15 marca 2015.

Osoby wybrane w pierwszym etapie selekcji zostaną poinformowane o proponowanym terminie rozmowy do 27 marca. Rozmowy odbywać się będą w tygodniu 30 marca – 3 kwietnia.

Dodatkowych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące programu udziela Kasia Szeniawska, koordynatorka ds. polityki współpracy rozwojowej w Grupie Zagranica (kasia.szeniawska@zagranica.org.pl; tel. 22 299 01 05).