Wysłuchanie publiczne nt. edukacji globalnej w PE

06.09.2011

Publiczne wysłuchanie, które odbyło się 30 sierpnia 2011 roku w Parlamencie Europejskim poświęcone było znaczeniu edukacji rozwojowej jako czynnika umacniającego zrównoważony rozwój globalny oraz strategiom opracowanym przez kraje członkowskie i instytucje UE przy udziale organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas wydarzenia, w którym uczestniczyli m.in. unijny Komisarz ds. Rozwoju Andris Piebalgs, europosłowie oraz eksperci, podkreślano potrzebę zainicjowania prac na europejską strategią edukacji globalnej.

Obecnie kilka państw członkowskich ma strategie na rzecz edukacji globalnej. W ostatnim czasie dokumenty takie przyjęły Hiszpania, Portugalia i Czechy. Ich celem jest zapewnienie większego zaangażowania społeczeństw w kwestie związane z rozwojem. Pomimo znacznego poparcia, jakie Europejczycy deklarują dla rozwoju (89% za istotne uważa prowadzenie współpracy rozwojowej), ich osobiste zaangażowanie na rzecz globalnej sprawiedliwości pozostaje niskie(tylko 4% aktywnie angażuje się w wolontariat).

Unia Europejska jest jednym z najważniejszych donorów finansujących edukację globalną oraz podnoszenie świadomości w Europie (ok. 30 mln euro ze środków EuropeAid) , jednak nadal nie ma wspólnej strategii na rzecz rozwoju edukacji globalnej.

Andris Piebalgs, Komisarz ds. Rozwoju UE, przemawiając w Parlamencie wyraził przekonanie, że ”nasza praca na rzecz edukowania ludzi o sprawach związanych z rozwojem jest fundamentalna oraz że musimy zwiększyć nasze wysiłki w celu osiągnięcia nie tylko powszechnego poparcia dla rozwoju, ale też realnego zaangażowania po stronie obywateli. Wierzę, że możemy mieć prawdziwy wpływ na postawy i postrzeganie i jestem skłonny wspierać działania, które zmierzają do osiągnięcia tego. ” Treść całego przemówienia komisarza Piebalgsa dostęna jest tu .

Dla Rilli Lappalainen, członkini zarządu CONCORDu oraz panelistki podczas wysłuchania „nadszedł odpowiedni moment dla Europejskiej Polityki na rzecz edukacji rozwojowej. Pogłębianie świadomości Europejczyków na temat wyzwań globalnych jest sprawą fundamentalną; muszą oni znać kontekst/tło zjawisk takich jak imigracja, ubóstwo czy globalne nierówności. To wysłuchanie, pierwsze tego rodzaju, jest istotnym następnym krokiem na rzecz uczynienia Europejskiej Strategii DEAR rzeczywistością.”.”

Przemawiając podczas wysłuchania Minister Krzysztof Stanowski przedstawił osiągnięcia i główne nurty edukacji rozwojowej w Polsce. Podkreślał szczególne znaczenie organizacji pozarządowych, które „wprowadziły” edukację globalną do systemu i dzięki ich wysiłkom udało się wprowadzić treści z zakresu edukacji globalnej do podstawy programowej nauczania na każdym poziomie w Polsce. Obok zaangażowania trzeciego sektora minister wysoko ocenił też współpracę z innymi ministerstwami, zajmującymi się edukacją globalną – MEN oraz MNiSW. Systematyczny dialog tych podmiotów pozwolił w Polsce doprowadzić do podpisania porozumienia na rzecz EG, które było bardzo istotnym momentem w dotychczasowej pracy wszystkich aktorów zaangażowanych w EG w Polsce.

Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim było także okazją do zaprezentowania nowej publikacji DEEEP "Strategie na rzecz edukacji globalnej w Europie". Zawiera ona także artykuł dotyczący Polski i naszego międzysektorowego porozumienia na rzecz edukacji globalnej. Dokument dostępny jest tutaj.