Zaproszenie do współpracy - analiza dot. wsparcia NGO działających w obszarze współpracy rozwojowej w wybranych krajach

02.04.2015

Zlecona analiza skupi się na przeglądzie mechanizmów rządowego wsparcia organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej (w tym wsparcia demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej) w wybranych 5 krajach-dawcach pomocy rozwojowej. Wyniki przeglądu i rekomendacje służyć będą dalszym działaniom rzeczniczym prowadzonym przez Grupę Zagranica wobec administracji centralnej i parlamentu. Do współpracy zapraszamy osoby z udokumentowanym doświadczeniem w pracy badawczej w temacie trzeciego sektora i współpracy organizacji pozarządowych z administracją centralną.

Ramy czasowe: kwiecień – maj 2015 r.

Zakres zadania:

  • Dokonanie przeglądu systemów wsparcia dla NGO w obszarze współpracy rozwojowej w wybranych 5 krajach
  • Opracowanie raportu z przeglądu, zawierającego opis dobrych praktyk oraz rekomendacje dla Polski (oczekiwana objętość tekstu to ok. 20 stron maszynopisu)

Wysokość i rodzaj kontraktu: Umowa cywilno-prawna, 2500 PLN brutto

Szczegółowy opis: Zaproszenie do współpracy (pdf)

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online w terminie do 13 kwietnia br.

Dodatkowych informacji udziela Jan Bazyl (janek.bazyl@zagranica.org.pl).