Zaproszenie do współpracy - analiza dotycząca spójności polityki na rzecz rozwoju wobec krajów PW

05.03.2015

Grupa Zagranica poszukuje eksperta/ki do opracowania analizy dotyczącej spójności polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development - PCD) w odniesieniu do krajów Partnerstwa Wschodniego.

Analiza jest częścią projektu prowadzonego we współpracy z organizacjami z Czech, Węgier i Słowacji i będącego elementem naszych działań rzeczniczych w temacie PCD.

Więcej szczegółów: Zaproszenie do współpracy (pdf)

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie zgłoszenia przez email wraz z dołączonym CV oraz wskazaniem preferowanego(ych) obszaru(ów) tematycznego(ych) analizy na adres: kasia.szeniawska@zagranica.org.pl do dnia 18 marca 2015 r.

Dodatkowych informacji udziela Kasia Szeniawska, koordynatorka ds. polityki współpracy rozwojowej w Grupie Zagranica (kasia.szeniawska@zagranica.org.pl, 0 22 2990105).