Zaproszenie na Warsaw Humanitarian Expo 2019

26.03.2019

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaprosić na Warszawskie Expo Humanitarne - pionierską inicjatywę w Europie Środkowo-Wschodniej, będącą platformą dialogu, wymiany poglądów, oczekiwań i doświadczeń w zakresie niesienia pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Światowi eksperci - przedstawiciele najważniejszych międzynarodowych agend pomocowych, rządów i organizacji pozarządowych - podejmą wspólną debatę, by odpowiedzieć na pytania:

  • jak zapobiegać wybuchom kryzysów humanitarnych i mądrze pomagać ich ofiarom?
  • w jaki sposób angażować biznes w sektor pomocowy?
  • jak zwiększyć skuteczność sektora pomocowego?

Na Expo Humanitarne złożą się cztery komponenty:

  1. Konferencja - „Responsible Business for Humanitarian Emergencies” - ma na celu popularyzację koncepcji angażowania się w pomoc humanitarną i rozwojową (także przedsiębiorstw). Tematyka konferencji uwzględni:
  • motywacje,  perspektywy i wyzwania związane z udziałem biznesu w regionach dotkniętych kryzysami humanitarnymi
  • wykorzystanie nowych technologii i innowacji w zakresie usług związanych z niesieniem pomocy humanitarnej i ratowniczej
  • partnerstwa publiczno-prywatne – doświadczenia i wyzwania.
  1. Warsaw Procurement Forum zestaw szkoleń i warsztatów z udziałem ekspertów organizacji międzynarodowych, które wyjaśnią jak skutecznie brać udział w projektach i przetargach organizacji międzynarodowych.
  2. Część wystawowa/Targi - mogą w nich uczestniczyć wystawcy z Polski i zagranicy, dostarczający sprzęt, usługi i know-how z sektorów związanych z pomocą humanitarną. Targi będą podzielone na strefy: logistyki i komunikacji; medyczną; schronienia; bezpieczeństwa; żywności oraz strefę agencji: dla organizacji międzynarodowych oraz NGOsów.
  3. Miasteczko Humanitarne - platforma debat, wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych działań. Organizacje pozarządowe, akademicy, zainteresowane instytucje – będą mogły  informować o swoim zaangażowaniu w pomoc humanitarną i rozwojową, prezentować wykorzystywane instrumenty, nawiązywać ze sobą bezpośrednie kontakty oraz dzielić się innowacyjnymi rozwiązaniami. Wydarzenia w ramach Miasteczka Humanitarnego obejmą wykłady i debaty podzielone na trzy bloki tematyczne: prawo, edukację globalną oraz prowadzenie biznesu w sektorach pomocowym i humanitarnym.

Warsaw Humanitarian Expo odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w PTAK Warsaw Expo, przy al. Katowickiej 62 w Nadarzynie k. Warszawy. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich, którym sprawy pomocy humanitarnej i rozwojowej leżą na sercu. Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie: www.humanitarianexpo.com.

---

Źródło informacji: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.