EUROPEJSKA I GLOBALNA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

Unia Europejska realizuje pomoc rozwojową dla krajów globalnego Południa niezależnie od pomocy dwustronnej udzielanej przez jej państwa członkowskie. UE jest największym donatorem pomocy wielostronnej na świecie. 

Z artykułów w tym dziale można dowiedzieć się: