SPÓJNOŚĆ POLITYKI NA RZECZ ROZWOJU

Pozytywne skutki współpracy rozwojowej łatwo mogą zostać zniweczone przez negatywne skutki złej polityki w innych dziedzinach. Przede wszystkim polityki europejskie – m.in. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, handlowa, rolna i klimatyczna – mają ogromny wpływ na sytuację krajów rozwijających się, dlatego powinny być tak ukształtowane, aby wspierały rozwój krajów globalnego Południa, a przynajmniej nie przeszkadzały w staraniach o ograniczenie ubóstwa w tych krajach. Państwa rozwinięte muszą dążyć do spójności polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development, PCD) jeśli poważnie traktują swoje zobowiązania i cele rozwojowe oraz zależy im, aby środki przeznaczane na współpracę rozwojową nie ulegały zmarnowaniu.

Z artykułów w tym dziale można dowiedzieć się:

Strony