SPÓJNOŚĆ POLITYKI NA RZECZ ROZWOJU

Spójność polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development – PCD) polega na uwzględnianiu celów współpracy rozwojowej w realizacji wszystkich polityk UE, a szczególnie tych, które mogą mieć wpływ na kraje rozwijające się. W praktyce oznacza to przeciwdziałanie negatywnym skutkom europejskich polityk (takich jak np.

Na mocy Traktatu Lizbońskiego Unia Europejska uznaje, że spójność polityk na rzecz rozwoju jest konieczna. Odpowiedni zapis znajduje się w Artykule 208 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej: „Przy realizacji polityk, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się, Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju.”

Reportaże i inne materiały dziennikarskie poświęcone tematom wchodzącym z zakres spójności polityki na rzecz rozwoju w polskich mediach. Materiały powstały dzięki wsparciu Grupy Zagranica w ramach projektu World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.