UCHODŹCY - ŹRÓDŁA INFORMACJI

Ostatnie wydarzenia zwane "kryzysem uchodźczym" spowodowały ożywioną dyskusję wokół tematyki uchodźczej i migracyjnej, a także uruchomiły szereg działań pomocowych i solidarnościowych. W niniejszym dziale prezentujemy zestawienie różnych źródeł internetowych, w których znaleźć można opracowania na temat uchodźców oraz podejmowanych działań w ich sprawie.

Poniżej przedstawiamy organizacje członkowskie Grupy Zagranica, które w ramach swojej działalności statutowej zaangażowane są w tematykę migracyjną, uchodźczą i antydyskryminacyjną.