Potrzebujemy naszej ziemi! - stworzenie i upowszechnienie narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli, wykładowców i organizacji pozarządowych w Polsce na temat wpływu dostępu do ziemi na suwerenność żywnościową i możliwości rozwoju w krajach Południa

Strony