Oczy szeroko zamknięte III. Szkolenie tyfloterapeutów II stopnia

Organizacja: 
Fundacja Ari Ari
Data rozpoczęcia: 
2012
Data zakończenia: 
2012
Sektor: 
prawa człowieka
wsparcie demokracji
współpraca rozwojowa
Kraj: 
Armenia
Gruzja
Polska
Typ działania: 
aktywizacja zawodowa
dokształcanie
edukacja obywatelska
kampania informacyjna
konsultacje
ochrona zdrowia
organizacja ośrodków pomocy
pomoc materialna
prezentacja
promocja wiedzy
spotkanie
staż
szkolenie
upowszechnianie informacji
warsztat
wsparcie grup defaworyzowanych społecznie
wsparcie społeczeństwa obywatelskiego
wyposażenie placówek
Liczba beneficjentów: 
50
Budżet: 
0
Waluta: 
PLN
Donor: 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Program donorski: 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
Krótki opis projektu: 
W Armenii i w Gruzji w 2011, trzydzieści trzy osoby przeszły z pozytywnymi ocenami pierwszy stopień szkolenia instruktorów orientacji w przestrzeni (m.in. "biała laska") oraz trenowania czynności życiowych. Dla całkowitego usamodzielnienia instruktorów, pozwalającego na systematyczną i skuteczną rehabilitację niewidomych oraz zdobycie uprawnień do szkolenia następnych instruktorów, niezbędny był kurs doszkalający. Kontynuowaliśmy program, realizując tym razem szkolenia II stopnia w Polsce w specjalistycznych centrach: Ośrodku Szkolono - Wychowawczym w Owińskach pod Poznaniem oraz Ośrodku Rehabilitacji i Szkoleń PZN w Bydgoszczy. Wszystkie działania zmierzały do pełnego wykształcenia grupy samodzielnych specjalistów, kontynuujących i rozwijających system pomocowy i rehabilitacyjny na Kaukazie. Szkolenie powinno wpłynąć na podniesienie motywacji do podejmowania przez instruktorów orientacji w przestrzeni zajęć rehabilitacyjnych, przekazywania informacji niezbędnych do życia osobom niepełnosprawnym wzrokowo oraz poprawy ich sytuacji społecznej w Armenii i w Gruzji. Ważnym elementem projektu było prowadzenie w Armenii i Gruzji systematycznej kampanii społeczno-edukacyjnych z zakresu problematyki zwiększania uczestnictwa osób niewidomych w życiu społecznym.