Przeciw wykluczeniu społecznemu - kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, program dla Gruzji

Organizacja: 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Data rozpoczęcia: 
2011
Data zakończenia: 
2011
Sektor: 
współpraca rozwojowa
Kraj: 
Gruzja
Budżet: 
252 090
Waluta: 
PLN
Donor: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Program donorski: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa
Krótki opis projektu: 
Projekt adresowany jest do specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawicieli administracji rządowej Gruzji odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówek edukacyjno-opiekuńczych dla osób upośledzonych umysłowo oraz wszelkich instytucji pomagających tym osobom funkcjonować na rynku pracy.