Przedszkolak z klasą 2.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii.

Organizacja: 
Fundacja Partners Polska
Data rozpoczęcia: 
2015
Data zakończenia: 
2015
Sektor: 
współpraca rozwojowa
Typ działania: 
budowa infrastruktury
Beneficjenci: 
dzieci
Liczba beneficjentów: 
554
Budżet: 
787 320
Waluta: 
PLN
Donor: 
Ministarstwo Spraw Zagranicznych
Program donorski: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska Pomoc
Krótki opis projektu: 
"Przedszkolak z klasą 2.0." skierowany był do najmłodszych dzieci zamieszkujących półpustynne obszary wiejskie Kasgunga Sub-location w okręgu Mbita (region Nyanza). Jego głównym celem była poprawa warunków infrastrukturalnych, w jakich przebywają i uczą się dzieci w wieku przedszkolnym oraz jakości oferowanej im opieki i edukacji. Bodźce rozwojowe i opieka, jaką otrzymujemy w okresie od urodzenia do 8 lat, ma ogromny wpływ na nasze przyszłe zdrowie fizyczne i psychiczne, predyspozycje intelektualne, a nawet sytuację ekonomiczną. Wczesne lata życia to okres ogromnych możliwości rozwoju dzieci w wielu wymiarach: fizycznym, poznawczym, psycho-społecznym oraz emocjonalnym. Mimo to edukacja przedszkolna w Kenii otrzymuje tylko minimalne wsparcie od rządu. Przedszkolaki pochodzące ze wsi w Kasgunga Sub-location uczą się w katastrofalnych warunkach infrastrukturalnych. Centra przedszkolne to budynki sklecone ze starej blachy falistej i desek, często bez żadnych mebli i innego wyposażenia - dzieci siedzą więc na gołej ziemi. Zabawek oraz innych pomocy stymulujących rozwój dzieci nie ma w ogóle. Wykształcenie większości nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach to tylko sześciomiesięczny kurs zawodowy, niektórzy z nich nie mają żadnego wykształcenia poza podstawowym. Z braku wiedzy i pomocy naukowych nauczyciele realizują program nauczania wczesnych lat szkoły podstawowej, ucząc dzieci pisać i liczyć. Projekt przyczynił się do rozwiązania tych problemów poprzez: a) budowę trzech sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu budynków przedszkolnych oraz wyremontowanie i doposażenie czterech istniejących przedszkoli w zabawki i inne pomoce stymulujące wielowymiarowy rozwój dzieci b) podniesienie kompetencji nauczycieli i rodziców w obszarze pedagogiki przystosowanej do wieku i potrzeb przedszkolaków oraz holistycznej opieki nad dziećmi c)kampanii rzeczniczej skierowanej do kenijskich władz lokalnych, by zwiększały swoje wsparcie dla wysokiej jakości edukacji i opieki przedszkolnej.