Przygotowanie koalicji NGO i gazet lokalnych z wybranych obwodów centralnej i południowej Ukrainy do monitorowania działań władz lokalnych oraz rzecznictwa interesów

Organizacja: 
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Data rozpoczęcia: 
2011
Data zakończenia: 
2011
Sektor: 
współpraca rozwojowa
Kraj: 
Ukraina
Budżet: 
429 223
Waluta: 
PLN
Donor: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Program donorski: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa