Rozwój gmin wiejskich na Ukrainie poprzez aktywizację obywateli i wsparcie współpracy władzy lokalnej z mieszkańcami

Organizacja: 
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Data rozpoczęcia: 
2011
Data zakończenia: 
2011
Sektor: 
współpraca rozwojowa
Kraj: 
Ukraina
Budżet: 
194 995
Waluta: 
PLN
Donor: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Program donorski: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa