Samodzielność 2015. Audiodeskrypcje polsko-kaukaskie

Organizacja: 
Fundacja Ari Ari
Data rozpoczęcia: 
2015
Data zakończenia: 
2015
Sektor: 
edukacja globalna
prawa człowieka
współpraca rozwojowa
Kraj: 
Armenia
Gruzja
Polska
Typ działania: 
dokształcanie
edukacja obywatelska
konsultacje
ochrona zdrowia
promocja wiedzy
spotkanie
upowszechnianie informacji
warsztat
wsparcie grup defaworyzowanych społecznie
wsparcie społeczeństwa obywatelskiego
wymiana młodzieżowa
Beneficjenci: 
działacze NGO
działacze społeczni
młodzi liderzy
młodzież
nauczyciele
osoby niepełnosprawne
osoby wykluczone społecznie
pracownicy naukowi
studenci
terapeuci
trenerzy
uczniowie
wychowawcy
Liczba beneficjentów: 
30
Budżet: 
37 900
Waluta: 
PLN
Donor: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Program donorski: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Krótki opis projektu: 
Polsko-kaukaska wymiana młodzieży z problemami wzroku połączona ze szkoleniami, wymianą wiedzy i doświadczenia w zakresie metod pomocy i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących.