Samodzielność IV. Rozwijanie systemu tyflorehabilitacji Armenia, Azerbejdżan, Gruzja 2013

Organizacja: 
Fundacja Ari Ari
Data rozpoczęcia: 
2013
Data zakończenia: 
2013
Sektor: 
prawa człowieka
wsparcie demokracji
współpraca kulturalna
współpraca rozwojowa
Kraj: 
Gruzja
Polska
Typ działania: 
aktywizacja zawodowa
budowanie pokoju
dokształcanie
edukacja obywatelska
kampania informacyjna
konsultacje
ochrona zdrowia
organizacja ośrodków pomocy
panel
pomoc materialna
prezentacja
promocja wiedzy
spotkanie
szkolenie
upowszechnianie informacji
warsztat
wsparcie grup defaworyzowanych społecznie
wsparcie społeczeństwa obywatelskiego
wyposażenie placówek
Liczba beneficjentów: 
200
Budżet: 
109 000
Waluta: 
PLN
Donor: 
Fundacja Solidarności Międzynarodowej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP)
Program donorski: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej
Krótki opis projektu: 
W 2013 roku planujemy przeprowadzić następujące działania, zmierzające do poprawy jakości systemu pomocy osobom niewidomym w Gruzji: - cykl 33 godzin wykładów na Państwowym Uniwersytecie im. I. Dżawachiszwili, wprowadzających wiedzę z zakresu pomocy osobom niewidomym, - przeprowadzenie ostatniego etapu kształcenia wyszkolonych w ubiegłych latach trenerów orientacji przestrzennej oraz doszkolenie z ich pomocą nowych osób, - specjalistyczne warsztaty z wykorzystania dźwięku w pracy z osobami niewidomymi (m.in. audiodeskrypcja i dźwięki binauralne), - specjalistyczne szkolenia kyno i hipoterapeutyczne w ośrodku w Jaksicach, - przekazanie białych lasek i wydawnictw dotykowych, - szkolenie dla gruzińskich badaczy społecznych oraz przygotowanie pogłębionych badań i diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Gruzji.
Adres email - do kontaktu: