Wsparcie integralnego rozwoju młodzieży dzielnic ubogich Dar Es Salaam poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej oraz zajęć pozalekcyjnych

Organizacja: 
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
Data rozpoczęcia: 
2011
Data zakończenia: 
2011
Sektor: 
współpraca rozwojowa
Kraj: 
Tanzania
Beneficjenci: 
młodzież
uczniowie
Budżet: 
192 450
Waluta: 
PLN
Program donorski: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa