Wsparcie techniczne dla administracji Gruzji w zakresie kontroli migracji i koordynacji polityki migracyjnej w kontekście polskich doświadczeń

Organizacja: 
Instytut Spraw Publicznych
Data rozpoczęcia: 
2015
Data zakończenia: 
2015
Sektor: 
współpraca rozwojowa
Kraj: 
Gruzja
Budżet: 
266 370
Waluta: 
PLN
Donor: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Program donorski: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa