Zwiększenie dostępności do wody pitnej rejonach wiejskich kirgiskiej części Kotliny Fergańskiej. Obwód oszski, Republika Kirgistanu

Organizacja: 
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Data rozpoczęcia: 
2011
Data zakończenia: 
2011
Sektor: 
współpraca rozwojowa
Kraj: 
Kirgistan
Budżet: 
196 028
Waluta: 
PLN
Donor: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Program donorski: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa