Wyniki wyszukiwania

Organizacja Tytuł projektu Rok Donor Kraj Budżet Waluta
Stowarzyszenie Szkoła Liderów Sprawni w działaniu - wzmacnianie działaczy i organizacji ze środowisk osób niepełnosprawnych na Białorusi 2014 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 283 180 PLN
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Media i NGO – partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ochrony praw człowieka 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Polska, Ukraina brak danych
Stowarzyszenie Szkoła Liderów Sprawni w działaniu - wzmacnianie działaczy i organizacji ze środowisk osób niepełnosprawnych na Białorusi 2014 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 283 180 PLN
Instytut Globalnej Odpowiedzialności Głos na rolnictwo! Redukcja ubóstwa w Ugandzie poprzez informację i zaangażowanie na rzecz zrównoważonej polityki rolnej 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Uganda 226 856 PLN
Instytut Globalnej Odpowiedzialności Na swoim! - trzyletnia kampania przeciwko zawłaszczaniu ziemi 2011 Polska brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Wspieranie inicjatyw aktywnej młodzieży polonijnej z Kaliningradu w pogłębianiu więzi z Polską 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Rosja, Polska brak danych
Fundacja im. Stefana Batorego Monitoring wyborów parlamentarnych na Ukrainie 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Ukraina brak danych
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Trzy kroki – wsparcie niezależnych gazet lokalnych na Ukrainie 2012 National Endowment for Democracy Ukraina brak danych
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Dziennikarstwo śledcze na Ukrainie przeciwko korupcji. Doświadczenia Polski i Ukrainy 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Ukraina brak danych
Stowarzyszenie Szkoła Liderów Szkoła Liderów Politycznych Gruzji, Mołdawii i Ukrainy 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Ukraina, Gruzja, Mołdawia brak danych
Polska Fundacja im. Roberta Schumana Europa w walizce 2013 Fundacja im. Roberta Boscha, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Ukraina, Mołdawia, Armenia, Białoruś, Niemcy, Polska brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu. Projekt współpracy polsko-ukraińskiej 2013 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Ukraina brak danych
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Sąsiedzi w działaniu - polsko-białoruska wymiana młodzieży 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś, Polska 40 016 PLN
Forum Młodych Dyplomatów EUROBUS. Youth to Youth. The EU to Moldova 2012 Mołdawia brak danych
Fundacja Ari Ari Szkolenia trenerów tyfloterapii z Armenii i Gruzji 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Gruzja, Armenia 175 465 PLN
Fundacja Ari Ari Samodzielność IV. Rozwijanie systemu tyflorehabilitacji, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Gruzja, Armenia, Azerbejdżan 598 900 PLN
Fundacja CentrumCSR.PL Międzynarodowa Kampania pt. „FACING FINANCE” 2012 Arbeitsgemeinschaft Entwicklungshilfe, Komisja Europejska Mozambik brak danych
Fundacja Edukacja dla Demokracji Przekazywanie wiedzy o polskim doświadczeniu decentralizacji jako sposób na promocję Polski wśród opiniotwórczych elit Federacji Rosyjskiej 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Promocja wiedzy o Polsce Rosja, Polska 97 577 PLN
Fundacja im. Stefana Batorego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska-Federacja Rosyjska 2012 Fundacja im. Roberta Boscha, Fundacja im. Stefana Batorego, program "Wschód-Wschód - Partnerstwo ponad granicami", Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Rosja brak danych
Fundacja Edukacja dla Demokracji Mniejszości aktywne lokalnie 2013 Fundusze Blokowe - Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Ukraina, Białoruś, Litwa, Czechy, Słowacja, Niemcy 366 862 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Polska i Białoruś na Via Regia 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wspólne działania polsko-białoruskie Białoruś 83 879 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Edukacja obywatelska ze znakiem jakości 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Gruzja 245 342 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Siła Kobiet w Klubach Kobiet 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Tadżykistan 200 000 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Z duchem czasu 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Tadżykistan 245 342 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Samorządność i obywatelskość 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej Rosja 182 510 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Prawa dziecka - przez internet do szkół 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Białoruś 72 448 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Wzmacnianie edukacji obywatelskiej i aktywności młodzieży w Rosji 2010 National Endowment for Democracy Rosja 215 668 PLN
Fundacja Edukacji Międzykulturowej Pankiskie Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem 2012 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Gruzja brak danych
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Dzieli nas tylko Bug - warsztaty Public Achievemnent dla młodzieży polskiej i białoruskiej 2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej Białoruś 50 369 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Oko Solidarności Plus 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wspólne działania polsko-białoruskie Białoruś 84 000 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Oko Solidarności 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wspólne działania polsko-białoruskie Białoruś 75 530 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Wizyty studyjne w Polsce 2012 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - program Study Tours to Poland w ramach „Przemiany w Regionie” RITA realizowany przez Kolegium Europy Wschodniej Białoruś 26 469 PLN
Polska Akcja Humanitarna Kurs podstawowy czytania, pisania i liczenia dla dorosłych, prowadzony w jęz. angielskim 2011 Polska Akcja Humanitarna Sudan Południowy 25 952 PLN
Polska Akcja Humanitarna Pomoc humanitarna w sektorze wodno-sanitarnym w najbardziej zagrożonych regionach Sudanu Południowego 2012 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) Sudan Południowy brak danych
Polska Akcja Humanitarna Budowa studni w Sudanie Południowym 2012 środki własne, UNICEF Sudan Południowy brak danych
Stowarzyszenie Willa Decjusza XI edycja Letniej Szkoły Wyszehradzkiej 2012 International Visegrad Fund, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Białoruś, Ukraina, Mołdawia brak danych
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia Study Tours to Poland dla studentów 2013 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - program Study Tours to Poland w ramach „Przemiany w Regionie” RITA realizowany przez Kolegium Europy Wschodniej Białoruś brak danych
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Gazeta lokalna w Gruzji jako małe przedsiębiorstwo. Przygotowanie gruzińskich gazet lokalnych do wprowadzenia kolportażu własnego 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Gruzja brak danych
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Przygotowanie gruzińskich gazet lokalnych do wprowadzenia systemu pozyskiwania ogłoszeń drobnych 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Gruzja brak danych
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Wsparcie kobiet i rolników w rozwoju rolnictwa, przetwórstwa żywności i zapewnieniu dostępu do wody w regionach Northern i Volta (Ghana) 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Ghana 237 405 PLN
Polska Akcja Humanitarna Woda dla szkół - budowa jednek berkady w szkole w Jalam 2012 Światowy Program Żywnościowy ONZ Somalia brak danych
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Zwiększanie dostępu do odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich w Tanzanii 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Tanzania 231 617 PLN
Polska Akcja Humanitarna Woda dla szkół - budowa berkad w Hasbahalle, Haji Kheyr, Dhiganle 2013 Somalia brak danych
Polska Akcja Humanitarna Woda dla szkół - budowa jednej berkady w szkole w Ceel Buuh 2012 sponsor prywatny, Światowy Program Żywnościowy ONZ Somalia brak danych
Polska Akcja Humanitarna Przeciwdziałanie skutkom suszy w Somalii / Dożywianie kryzysowe (terapeutyczne) w dzielnicach Bondhere i Hawl-Wadag w Mogadiszu, Somalia 2012 Somalia brak danych
Polska Akcja Humanitarna Poprawa koordynacji sektora WASH, ER&R i dostępu do wody pitnej i sanitariatów dla osób wewnętrznie przesiedlonych, powracających i wrażliwych społeczności stanu Jonglei w Sudanie Południowym 2012 UNICEF Sudan Południowy brak danych
Polska Akcja Humanitarna Pomoc humanitarna w sektorze wodno-sanitarnym w zakresie higieny (WASH) dla uchodźców wewnętrznych w dwóch regionach Somalii: Południowo centralnej Somalii (Banadir) oraz Puntland (Garowe) 2013 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) Somalia brak danych
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Wykłady otwarte IX Wschodniej Szkoły Zimowej 2012 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Azja Środkowa brak danych
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego X Wschodnia Szkoła Zimowa 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś brak danych
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Wizyta studyjna dziennikarzy z Armenii, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i Litwy 2013 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Białoruś, Mołdawia, Kazachstan, Litwa, Rosja, Armenia brak danych
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Międzynarodowe Seminarium Translatorskie Tłumacze Bez Granic 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wspólne działania polsko-białoruskie Ukraina, Białoruś, Rosja, Litwa 80 000 PLN
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Nowa Europa Wschodnia. Staże i pobyty studyjne w Polsce dla dziennikarzy mediów na Wschodzie 2013 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Białoruś, Ukraina, Litwa, Gruzja brak danych
Instytut Spraw Publicznych Wizerunek Polski i Polaków na Ukrainie oraz Ukrainy, Ukraińców w Polsce 2013 Fundacja PZU Ukraina, Polska brak danych
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Wczesne wspomaganie warunkiem realizacji prawa do nauki dzieci z niepełnosprawnością 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Gruzja brak danych
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Wspólnie na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych – program dla Białorusi 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 251 040 PLN
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Kształcenie ustawiczne warunkiem aktywizacji osób niepełnosprawnych – program dla Białorusi 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 210 120 PLN
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Walczmy z HIV/AIDS, a nie z ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska Pomoc Białoruś 230 373 PLN
Gdańska Fundacja Oświatowa Podniesienie jakości pracy szkół białoruskich poprzez doskonalenie pracy nauczycieli w sferze edukacji obywatelskiej i prodemokratycznej oraz w kształtowaniu postaw obywatelskich i samorządowych w społeczeństwie białoruskim 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wspólne działania polsko-białoruskie Białoruś brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Ukraina brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Mediacja szkolna jako element wychowania obywatelskiego. Doświadczenie polskie dla Ukrainy 2013 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Ukraina brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Co dalej z Europą? 2014 Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży Niemcy, Polska, Ukraina brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Czas wolny? – zrób coś! 2014 Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży Niemcy, Polska brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Odkrywamy Trójmiasto 2014 Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży Polska, Niemcy brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Poznajemy swoją historię 2014 Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży Niemcy, Polska brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego My beatiful Baltic - Historia, kultura, Hanza 2014 Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży Niemcy, Polska brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Spotkanie przez historię… 2014 Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży Niemcy brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Helfen Erlaubt!? Pomoc dozwolona!? 2014 Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży Niemcy, Polska brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Wspólna Europa 2014 Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży Niemcy brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Integracja europejska z perspektywy polskiej i niemieckiej 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Niemcy, Polska brak danych
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego Wspieranie inicjatyw aktywnej młodzieży polonijnej z Kaliningradu w pogłębianiu więzi z Polską 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Rosja 37 470 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Dialog o pokoju dla zmian społecznych – warsztaty młodzieżowe 2012 Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego "Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży" Włochy, Ukraina, Jordania, Izrael, Węgry, Białoruś, Polska, Rumunia, Jordania, Turcja brak danych
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Change, Create, Initiate 2013 Komisja Europejska, program Młodzież w działaniu Gruzja brak danych
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Międzynarodowa Wymiana Młodzieży 2013 Komisja Europejska, program Młodzież w działaniu Gruzja, Armenia, Polska, Hiszpania, Włochy, Ukraina brak danych
Fundacja Ari Ari Szkolenia tyfloterapeutów i rozwijanie systemu tyflorehabilitacji 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Gruzja 490 500 PLN
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Stop chorobom zakaźnym - program dla białoruskich organizacji społecznych 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 285 450 PLN
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Promowanie pozytywnego obrazu pracy osób dotknietych niepełnosprawnością w Białorusi 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 279 580 PLN
Stowarzyszenie Szkoła Liderów Sprawni w działaniu - Wzmacnianie organizacji i działaczy ze środowisk osób z niepełnosprawnością na Białorusi (II edycja) 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 283 180 PLN
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI Mołdawia w Europejskich Programach Współpracy Transgranicznej 2014-2020. Polskie wsparcie dla efektywnego wykorzystania pomocy UE przez mołdawskie wspólnoty lokalne 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Mołdawia 322 495 PLN
Fundacja Inicjatyw Menadżerskich Aktywni mieszkańcy - skuteczni właściciele 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Ukraina 189 695 PLN
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Centrum UWEZO - wsparcie dziewcząt i młodych matek w Kiberze w zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych zwiększających ich potencjał ekonomiczny i bezpieczeństwo 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Kenia 243 080 PLN
Fundacja dla Somalii Zrównoważony rozwój sektora pasz oraz produkcji miodu w rejonie Odweyne w Somalii 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Somalia 383 240 PLN
Fundacja dla Somalii Centrum Rozwoju Umiejętności Stolarskich, jako szansa na zwiększenie kwalifikacji i zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży z regionu Subukia 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Kenia 1 244 178 PLN
Fundacja dla Somalii Poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej ludów pasterskich w prowincji Marsabit w Kenii poprzez zwiększenie zasięgu opieki weterynaryjnej dla zwierząt gospodarskich 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Kenia 760 768 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Siła kobiet w Klubach Kobiet. Transfer doświadczeń z północy na południe 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Tadżykistan 200 000 PLN
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Poprawa dostępu do wody pitnej mieszkańców terenów wiejskich w Kotlinie Fergańskiej poprzez wsparcie rozwoju lokalnych komitetów wodnych 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan 779 251 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Wsparcie rozwoju edukacji komputerowej młodzieży szkolnej w Kirgistanie 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Kirgistan 181 768 PLN
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Woda źródłem zmian. Wsparcie infrastruktury wiejskiej w Górskim Badachszanie, Tadżykistan 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Tadżykistan 113 550 PLN
Fundacja Usłyszeć Afrykę Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie - kontynuacja 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Ghana 33 326 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży defaworyzowanej społecznie w Huancayo w Peru 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Peru 39 390 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja 3 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Peru 49 540 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji II 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Kirgistan 71 980 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 5 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Boliwia 74 750 PLN
Fundacja Usłyszeć Afrykę Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z Wysp Ssese w Ugandzie 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Uganda 91 954 PLN
Fundacja Usłyszeć Afrykę Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne - kontynuacja 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Zambia 76 463 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Realizacja programów profilaktycznych w celu promocji zdrowia oraz zapobiegania uzależnieniom wśród Indian Guarayo w Urubichá w Boliwii 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Boliwia 37 280 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Kompleksowa rehabilitacja podopiecznych przychodni i praca opiekuńcza w świetlicy środowiskowej w Santa Cruz w Boliwii 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Boliwia 68 420 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Praca wolontaryjna w charakterze wychowawców w domu dziecka w Tupizie w Boliwii -kontynuacja projektu 4 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Boliwia 84 390 PLN
Polska Akcja Humanitarna Rozwój terenów zmarginalizowanych dzięki poprawie bezpieczeństwa wodnego społeczeństw pastersko-rolniczych poprzez remont cystern w Południowym Hebronie 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Autonomia Palestyńska 37 812 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja projektu 2 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Peru 49 540 PLN
Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" Pomoc dla Siloe 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Republika Południowej Afryki 58 934 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Wzmocnienie potencjału Karas Huisen Crafts w Keetmanshoop (Namibia) 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Namibia 48 060 PLN
Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" Pomoc medyczna i stomatologiczna w przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce - kontynuacja 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Jamajka 86 731 PLN
Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" Pomoc medyczna dla ośrodka w Dilla w Etiopii 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Etiopia 53 344 PLN
Fundacja Usłyszeć Afrykę Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Zambia 76 463 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Wychowanie i edukacja zagrożonej młodzieży i dzieci ulicy w Wau w Sudanie Południowym 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Sudan Południowy 40 675 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Gruzji 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Gruzja 32 370 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Kirgistan 71 980 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Ku przyszłości - resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w Boliwii - kontynuacja projektu 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Boliwia 71 070 PLN
Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" Misja Rushaki 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Rwanda 81 346 PLN
Fundacja Usłyszeć Afrykę Dobry start. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Butiamy 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Tanzania 76 070 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Edukacja kluczem do rozwoju i samodzielności 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Zambia 43 979 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 6 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Boliwia 74 750 PLN
Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" Misja w Madang 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Papua Nowa Gwinea 68 820 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz podniesienie jakości widzenia społeczności lokalnej Fullasy, Etiopia 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Etiopia 38 172 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji III 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Kirgistan 98 736 PLN
Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" Położna w Afryce - Kithatu 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Kenia 28 985 PLN
Polska Akcja Humanitarna Poprawa warunków wodno-sanitarnych w placówkach edukacyjnych poprzez budowę zbiorników wodnych w szkołach oraz sierocińcu w Dystryktach Hebron i Betlejem na Zachodnim Brzegu 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Autonomia Palestyńska 398 496 PLN
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI Przygotowanie mołdawskich wspólnot lokalnych do efektywnej absorpcji funduszy z europejskiego programu współpracy transgranicznej. 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Mołdawia 298 875 PLN
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI Charkowski inkubator przedsiębiorczości szansą dla absolwentów kursów zawodowych miejscowych uczelni. 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Ukraina 208 657 PLN
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Książki dla pokoju i rozwoju - modernizacja biblioteki oraz aktywizacja wolontariuszy i nauczycieli do tworzenia biblioteki społecznej jako miejsca inicjatyw obywatelskich w slumsach w Nairobi 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Kenia 220 803 PLN
Fundacja Ari Ari Samodzielność IV. Rozwijanie systemu tyflorehabilitacji, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Armenia, Azerbejdżan, Gruzja 598 900 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Wiedza dla rozwoju. Tworzenie sprzyjających warunków nauki dla młodzieży szkół średnich Dar es Salaam w Tanzanii 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Tanzania 419 172 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Rozwój sektora neurochirurgii i prewencja urazów w Burundi 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Burundi 942 478 PLN
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Poprawa dostępu do wody pitnej poprzez wsparcie lokalnych komitetów wodnych na terenach wiejskich Kotliny Fergańskiej w Azja Środkowej i Tadżykistanie 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Kirgistan, Tadżykistan 942 355 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Wsparcie rozwoju edukacji komputerowej młodzieży szkolnej w Azji Środkowej II 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Kirgistan 241 660 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Siła kobiet w Klubach Kobiet. Przedsiębiorczość w praktyce 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Tadżykistan 199 975 PLN
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Woda źródłem zmian – kontynuacja. Wsparcie infrastruktury wiejskiej w Górnym Badachszanie, Tadżykistan 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Tadżykistan 199 950 PLN
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Rozprzestrzenianie chorób zakaźnych można powstrzymać - działajmy wspólnie - program dla Białorusi 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 286 950 PLN
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami w zapisach Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych - program dla Białorusi 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 285 890 PLN
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Implementacja Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych warunkiem aktywizacji zawodowej i społecznej - Gruzja 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Gruzja 301 260 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Grupy Lokalnych Inicjatyw w zachodnich rejonach Azerbejdżanu 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Azerbejdżan 119 900 PLN
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Walczmy z HIV/AIDS a nie z ludźmi żyjacymi z HIV/AIDS - edycja 2- program dla Bialorusi 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 268 370 PLN
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (oddział w Warszawie) Odpowiedzialna inwestycja - inwestycja w kadry. Zwiększanie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Ukraina 398 340 PLN
Polska Akcja Humanitarna Poprawa dostępu do wody poprzez rekonstrukcję wodnych cystern rolniczych na południu Dystryktu Hebron. 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Autonomia Palestyńska 350 005 PLN
Fundacja dla Somalii Zrównoważony rozwój sektora pasz w rejonie Togdheer w Somalilandzie 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Somalia 289 398 PLN
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Wsparcie lokalnych mediów informacyjnych w Białorusi 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 411 772 PLN
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Zwiększenie dostępności do wody pitnej na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych organizacji użytkowników wody (Kirgistan, obwód oszski, Tadżykistan, obwód sogdyjski) 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Tadżykistan 455 316 PLN
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI Wsparcie systemu budżetowania zadaniowego w samorządach mołdawskich 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Mołdawia 235 895 PLN
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI Zarządzanie ryzykiem i audyt wewnętrzny w administracji terytorialnej na Ukrainie 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Ukraina 349 863 PLN
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Zwiększanie dostępu do energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich w Tanzanii. 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Tanzania 231 617 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Wyrównanie szans w dostępie do edukacji zawodowej młodzieży z ubogich dzielnic Nairobi poprzez rozbudowę i modernizację działu mechanicznego szkoły technicznej Don Bosco Boy's Town w Nairobi (Kenia) 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Kenia 522 609 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Wspieranie zagrożonej młodzieży z Wau poprzez szkolenia zawodowe oraz działania edukacyjno-wychowawcze wśród dzieci ulicy (Sudan Południowy) 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Sudan Południowy 457 855 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Uszyjemy swoją przyszłość - rozwój obszarów wiejskich okręgu sogdyjskiego w Tadżykistanie 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Tadżykistan 114 900 PLN
Fundacja Ari Ari Samodzielność. Szkolenia tyfloterapeutów i rozwijanie systemu tyflorehabilitacji. Gruzja 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Gruzja 490 500 PLN
Polska Akcja Humanitarna Działaj lokalnie na rzecz globalnych zmian - zaangażowanie szkół w działania lokalne na rzecz promocji Sprawiedliwego Handlu oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 58 170 PLN
Centrum Edukacji Obywatelskiej Edukacja globalna z klasą 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska brak danych
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Glocal Tour - Interaktywna wystawa 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska brak danych
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Kierunek Afryka - Pilotażowy program zajęć dla młodzieży na edukacyjnej mapie Afryki 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 95 585 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Media dla globalnego rozwoju 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 94 390 PLN
Instytut Globalnej Odpowiedzialności Potrzebujemy naszej ziemi! - stworzenie i upowszechnienie narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli, wykładowców i organizacji pozarządowych w Polsce na temat wpływu dostępu do ziemi na suwerenność żywnościową i możliwości rozwoju w krajach Południa 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 137 000 PLN
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT - upowszechnianie wiedzy na temat głodu na świecie i suwerenności żywnościowej 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 69 109 PLN
Stowarzyszenie Jeden Świat Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 89 520 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Popularyzacja treści Edukacji Globalnej poprzez dostosowanie Wiosek Świata – Parku Edukacji Globalnej do rodzin z dziećmi i organizację wydarzeń towarzyszących 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 123 970 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 125 594 PLN
Fundacja Usłyszeć Afrykę Globalna gra miejska 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Polska brak danych
Forum Młodych Dyplomatów Tydzień Edukacji Globalnej 2012 w Rzeszowie 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Polska brak danych
Centrum Edukacji Obywatelskiej Świat na filmie   2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 94 030 PLN
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Rozwój Północy kontra rozwój Południa - kampania informująca o współzależnościach między wyborami Globalnej Północy, a rozwojem Globalnego Południa.  2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 96 032 PLN
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Kupuj odpowiedzialnie ubrania – wzrost świadomości konsumentów nt. nadużyć w przemyśle odzieżowym w krajach rozwijających się oraz promocja odpowiedzialnych alternatyw 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 85 390 PLN
Centrum Edukacji Obywatelskiej W świat z klasą 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 75 020 PLN
Fundacja CentrumCSR.PL Kampania na rzecz uświadomienia wpływu decyzji ekonomicznych na realizację Milenijnych Celów Rozwoju  2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 91 530 PLN
Stowarzyszenie Jeden Świat Z perspektywy Południa - Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 87 280 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji E-globalna - elektroniczne repozytorium materiałów edukacyjnych  2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 94 697 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Razem dla Rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 112 000 PLN
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę! – projekt aktywizujący polskich nauczycieli i uczniów III i IV etapu edukacyjnego do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa. 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 84 000 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat 2 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 149 000 PLN
Stowarzyszenie Amnesty International Edukacja dla Godności na Warmii i Mazurach 2013 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 6 754 PLN
Fundacja Edukacji Międzykulturowej Nasi rówieśnicy z krajów Południa. 2013 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 10 300 PLN
Stowarzyszenie Amnesty International Zespół trenerski Edukacji dla godności. 2013 Polska 12 000 PLN
Instytut Globalnej Odpowiedzialności Skrojone na miarę - pilotażowy cykl 12 zajęć z edukacji globalnej dla dzieci ze szkół podstawowych 2013 Polska 9 900 PLN
Instytut Globalnej Odpowiedzialności Zrozum świat – przedszkola 2013 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 22 515 PLN
Fundacja dla Somalii Wędrowna Globoteka 2013 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 20 000 PLN
Polska Akcja Humanitarna Edukacja globalna w wielkim formacie 2013 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 20 060 PLN
Instytut Wschodnich Inicjatyw W sieci globalnej. Rozwojowe wyzwania Azji Centralnej 2013 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 20 220 PLN
Fundacja Edukacji Międzykulturowej Mini Festiwale Edukacji Globalnej - edycja 2014 2014 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 23 600 PLN
Instytut Globalnej Odpowiedzialności Bliżej świata 2014 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 23 448 PLN
Polska Akcja Humanitarna Edukację globalną zaczynamy od zabawy 2014 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 22 500 PLN
Fundacja Usłyszeć Afrykę Hakuna Matata - z edukacją globalną przez przedszkolne lata 2014 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 24 205 PLN
Stowarzyszenie Amnesty International Edukacja dla Godności w województwie lubuskim 2014 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 19 930 PLN
Instytut Globalnej Odpowiedzialności Nauczyciele zmienią świat, czyli edukacja globalna w ośrodkach akademickich 2014 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 24 480 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Odpowiedzialny podróżnik - aktywizacja osób dorosłych w zakresie Edukacji Globalnej poprzez wykorzystanie elementów odpowiedzialnej turystyki 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 97 505 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Razem dla rozwoju - aktywna Edukacja Globalna w szkołach (kontynuacja) 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 190 000 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Odpowiedzialny podróżnik – popularyzacja treści Edukacji Globalnej i promowanie zaangażowania w pomoc rozwojową wśród szerokiej publiczności - kontynuacja 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 113 545 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji E-globalna zwiększa zasięg 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 83 110 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat 3 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 300 000 PLN
Centrum Edukacji Obywatelskiej W świat z klasą - kontynuacja 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 53 500 PLN
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Godna Praca - Godne Życie: upowszechnianie wysokich standardów zatrudnienia w łańcuchach dostaw międzynarodowych firm i wspieranie międzynarodowej solidarności 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 74 380 PLN
Polska Akcja Humanitarna Opowiadamy, żeby rozumieć. Rozumiemy, aby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej 2015 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 22 340 PLN
Polska Akcja Humanitarna Nauka to potęgi klucz - terenowa gra edukacyjna 2015 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 22 340 PLN
Stowarzyszenie Amnesty International Zespół aktywistów/ek Edukacji dla Godności 2015 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 15 540 PLN
Stowarzyszenie Amnesty International Szanuj moje prawa, szanuj moją godność, Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka 2015 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 25 000 PLN
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Zobacz prawa człowieka - konkurs 2015 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 24 700 PLN
Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzież, Technologie, Rozwój – projektujemy rozwiązania dla wyzwań współczesności 2015 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 24 950 PLN
Fundacja Usłyszeć Afrykę Zagrajmy w szkołę 2015 Fundacja Edukacja dla Demokracji - program Edukacja globalna (regranting) Polska 22 676 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji E-globalna tłumaczy świat 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 80 000 PLN
Centrum Edukacji Obywatelskiej W świat z klasą - Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 83 171 PLN
Instytut Globalnej Odpowiedzialności Drobni rolnicy nadzieją na pokonanie głodu 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 130 690 PLN
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Współpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju efektywności energetycznej na Białorusi - promocja certyfikacji energetycznej budynków 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 235 730 PLN
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Przeprowadzenie badań opinii biznesu w Białorusi przez Agencje Regionalnego Rozwoju w celu pobudzenia prac nad strategiami rozwoju ekonomicznego miast 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Białoruś 299 555 PLN
Stowarzyszenie Szkoła Liderów Rozwój gmin wiejskich na Ukrainie poprzez aktywizację obywateli i wsparcie współpracy władzy lokalnej z mieszkańcami 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Ukraina 194 995 PLN
Fundacja Inicjatyw Menadżerskich Samorządowy system zarządzania energią w Równem 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Ukraina 191 440 PLN
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Przygotowanie koalicji NGO i gazet lokalnych z wybranych obwodów centralnej i południowej Ukrainy do monitorowania działań władz lokalnych oraz rzecznictwa interesów 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Ukraina 429 223 PLN
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Przeciw wykluczeniu społecznemu - kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, program dla Gruzji 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Gruzja 252 090 PLN
Instytut Spraw Publicznych Wsparcie techniczne dla administracji Gruzji w zakresie kontroli migracji i koordynacji polityki migracyjnej w kontekście polskich doświadczeń 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Gruzja 266 370 PLN
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Zwiększenie dostępności do wody pitnej rejonach wiejskich kirgiskiej części Kotliny Fergańskiej. Obwód oszski, Republika Kirgistanu 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Kirgistan 196 028 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Wsparcie integralnego rozwoju młodzieży dzielnic ubogich Dar Es Salaam poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej oraz zajęć pozalekcyjnych 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Tanzania 192 450 PLN
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Poprawa dostępu do wody pitnej mieszkańców Lufubu (Zambia) 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Zambia 226 700 PLN
Polska Akcja Humanitarna Rozwój terenów rolnych poprzez remonty cystern rolniczych na południu dystryktu Hebron 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa Autonomia Palestyńska 355 989 PLN
Stowarzyszenie Szkoła Liderów Szkoła Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego II 2014 Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Gruzja, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina brak danych
Polska Akcja Humanitarna Ognisko Przyjaźni 2012 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Polska 600 PLN
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI Transparentność we wspólnotach mieszkaniowych Armenii 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Armenia brak danych
Stowarzyszenie Szkoła Liderów Jesteś u siebie. Zaglosuj! 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Irlandia, Wielka Brytania 151 728 PLN
Instytut Spraw Publicznych Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Wielka Brytania 148 848 PLN
Stowarzyszenie Szkoła Liderów VI Szkoła Liderów Polonijnych 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Irlandia, Nowa Zelandia, Australia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Republika Południowej Afryki, Francja, Węgry 350 000 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Wzmacnianie i aktywizacja środowisk polskich. Regranting 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Unia Europejska, Szwajcaria 300 000 PLN
Instytut Wschodnich Inicjatyw Polaka z Kazachem rozmowy młodzi liderzy 2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej RP - program Wakacyjna szkoła młodzieżowych liderów środowisk polskich za granicą Kazachstan 43 000 PLN
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Liderki i liderzy Polonii dla Aktywnych Społecznośc 2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej RP - program Wakacyjna szkoła młodzieżowych liderów środowisk polskich za granicą 39 000 PLN
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Viva Polonia! - Obóz szkoleniowy dla młodych liderów 2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej RP - program Wakacyjna szkoła młodzieżowych liderów środowisk polskich za granicą Rosja, Łotwa, Ukraina, Polska 38 550 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Dzielą nas tylko Karpaty II 2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej RP - program Wakacyjna szkoła młodzieżowych liderów środowisk polskich za granicą Czechy 45 000 PLN
Stowarzyszenie Willa Decjusza XII edycja Letniej Szkoły Wyszehradzkiej 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej Armenia, Węgry, Czechy, Słowacja, Polska, Kirgistan, Mołdawia, Rumunia, Litwa, Ukraina, Białoruś, Bułgaria, Gruzja 54 000 PLN
Fundacja im. Stefana Batorego Turcja jako mocarstwo regionalne w przestrzeni poradzieckiej – wnioski dla Polski i Unii Europejskiej 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej Turcja 42 250 PLN
Fundacja im. Stefana Batorego Pamięć i tożsamość: dwie perspektywy. Konferencja i spotkanie Forum Polska - Ukraina 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej Ukraina 68 450 PLN
Fundacja im. Stefana Batorego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska-Federacja Rosyjska 2011 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Unia Europejska, Rosja brak danych
Fundacja Edukacja dla Demokracji Współpracujemy! Polsko-królewiecka Współpraca Transgraniczna 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej Rosja, Polska 59 280 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji Samorzadność i obywatelskość - doświadczenie współpracy polskich i rosyjskich młodych liderów 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej Rosja, Polska 170 000 PLN
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Wydawanie kwartalnika New Eastern Europe w języku angielskim w wersji drukowanej i elektronicznej 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej Unia Europejska, Stany Zjednoczone 130 000 PLN
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Novaya Vostochnaya Evropa. Polityka - Kultura - Ekonomia - Społeczeństwo. Wydawanie pisma w wersji drukowanej i internetowej 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej Rosja, Partnerstwo Wschodnie 150 000 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Odwiedźcie nas, rodacy 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Ukraina 50 000 PLN
Polska Misja Medyczna Pomoc humanitarna dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska Pomoc Ukraina 100 000 PLN
Stowarzyszenie Jeden Świat Na styku światów – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Edukacja globalna Polska 81 632 PLN
Polska Akcja Humanitarna Wsparcie ofiar powodzi na Bałkanach poprzez remont 3 szkół w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska Pomoc Bosnia i Hercegowina, Serbia 800 000 PLN
Polska Misja Medyczna Program promocji zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie) 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Indie 48 536 PLN
Polska Misja Medyczna Misja medyczna w Zambii. Kontynuacja 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Zambia 65 818 PLN
Polska Misja Medyczna Wsparcie medyczne i edukacyjne dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Jamajka 95 010 PLN
Stowarzyszenie Jeden Świat Melel Xojobal – program edukacyjny dla dzieci pracujących na ulicach w San Cristóbal de las Casas w Meksyku 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Meksyk 45 520 PLN
Polska Misja Medyczna Misja Madagaskar - pomoc medyczna i zdrowie reprodukcyjne 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Madagaskar 62 052 PLN
"Matematyka dla życia" - edukacja uczniów i nauczycieli w BUGISI MISSION w Tanzani 2008 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Tanzania 38 553 PLN
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI "Dziecięce Centrum Edukacyjno - Biblioteczne im. Jana Pawła II" w Tchébébé – Togo 2008 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Togo 66 205 PLN
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI Wybudowanie 5ciu zbiorników betonowych do gromadzenia pitnej wody deszczowej dla Wielozadaniowego Centrum Formacji w Moita Bwawani - Tanzania 2009 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska Pomoc Tanzania 89 527 PLN
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI "Matematyka dla życia" - edukacja uczniów i nauczycieli w BUGISI MISSION w Tanzanii, II edycja 2009 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Tanzania 58 210 PLN
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI "Dar życia" Opieka zdrowotna kobiet i matek z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej dla matek chorych na AIDS oraz pochodzących z grupy ryzyka z terenu Misji Bugisi - Tanzania. 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Tanzania 46 981 PLN
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI "Dar życia." Opieka zdrowotna kobiet i matek z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej dla matek chorych na AIDS oraz pochodzących z rgupy ryzyka z terenu Misji Bugisi - Tanzania, edycja II. 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Tanzania 40 111 PLN
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI "Dar życia." Opieka zdrowotna kobiet i matek z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej dla matek chorych na AIDS oraz pochodzących z grupy ryzyka z terenu Misji Bugisi - Tanzania, edycja III 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Tanzania 41 970 PLN
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI "Matematyka dla życia" - edukacja uczniów i nauczycieli w BUGISI MISSION w Tanzanii, III edycja 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Tanzania 40 390 PLN
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI "Troska o życie” - opieka medyczna i edukacja zdrowotna ludności z terenu Misji Bugisi w Tanzanii 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Tanzania 42 010 PLN
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI Wybieram życie = równe szanse czyli wzmocnienie potencjału kobiet w Bugisi Mission w Tanzanii 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Tanzania 52 612 PLN
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI Laboratorium życia - praktyczna edukacja uczniów i nauczycieli szkoły średniej w Mwamapalala w Tanzanii 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Tanzania 42 300 PLN
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI "Singaiki". Mobilna opieka medyczna nad kobietami i dziećmi z plemienia Masajów, ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej nad kobietami ciężarnymi z regionu misji Moita Bwawani w Tanzanii 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wolontariat polska pomoc Tanzania 35 100 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Anenii Noi: Kierunek - Unia Europejska 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Mołdawia 301 400 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Sądeckimi śladami Jana Karskiego - ocalonego bohatera 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej Słowacja, Polska 117 800 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Jan Karski - ocalony bohater 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej Izrael, Polska 174 000 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Przyjaźń nie zna granic 2015 Ministerstwo Edukacji Narodowej Izrael, Polska 54 700 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Dniestr, młodzież i demokracja 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Mołdawia 290 000 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Dniestr, młodzież i demokracja - część II 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Mołdawia 395 220 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Nowoczesne metody nauczania w strefie granicznej z Naddniestrzem 2014 Mołdawia 25 000 USD
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Żywa biblioteka - reszta jest historią 2013 Polska, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Bułgaria, Rumunia 3 000 EUR
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Dzieci Solidarności 2014 Polska, Stany Zjednoczone 18 000 USD
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Odrodzenie Public Achievement w Albanii i Kosowie 2014 Albania, Serbia 50 500 USD
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Edukacja młodych Tybetańczyków 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Chiny 74 860 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Akademia Przedsiębiorczości Społecznej w Tunezji 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Tunezja 155 290 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Dzieci uchodźców z Górnego Karabachu w Małopolsce 2012 Azerbejdżan 27 000 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Ewaluacja projektów edukacyjnych w oparciu o konkretne dane 2010 Polska, Azerbejdżan, Bułgaria, Mołdawia 24 016 USD
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Stowarzyszenia rodziców i nauczycieli w akcji 2010 Fundacja im. Stefana Batorego, program "Wschód-Wschód - Partnerstwo ponad granicami" Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Polska 80 576 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Dziennikarstwo interwencyjne w Zachodnim Azerbejdżanie 2010 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Azerbejdżan 55 000 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Promocja aktywnosci społecznej w Azerbejdżanie, Gruzji i Ukrainie. 2009 National Endowment for Democracy Azerbejdżan, Gruzja, Ukraina 87 640 USD
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Dach nad głową to nie wszystko 2009 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska Pomoc Gruzja, Polska 348 130 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Dzielą nas tylko Karpaty 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Czechy, Polska 39 000 PLN
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Kiedyś My, teraz Wy 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Białoruś 148 360 PLN
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Gruzja – lokalne gazety w mobilnej rzeczywistości 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej 0 PLN
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Wsparcie mediów lokalnych i środowisk proeuropejskich w Armenii 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Wsparcie demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej 0 PLN
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Dziennikarstwo śledcze w ukraińskich mediach regionalnych i lokalnych na straży reform 2015 Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach polskiej współpracy rozwojowej 0 PLN
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Ochrona i wsparcie dziennikarzy Donbasu 2015 Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach polskiej współpracy rozwojowej 299 245 PLN
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Od mediów informacyjnych do mediów interaktywnych – gruzińskie gazety lokalne w Internecie 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska pomoc rozwojowa 119 145 PLN
Towarzystwo Demokratyczne Wschód W drodze do samorządności. Stabilizacja ekonomiczna mołdawskich gazet lokalnych. 2009 197 160 PLN
Fundacja Ari Ari Oczy szeroko zamknięte. Wspieracie osób i organizacji pomagających niewidomym i niedowidzącym w Armenii 2009 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Armenia 38 855 PLN
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Kampania wyborcza na łamach prasy lokalnej - przekazanie polskich doświadczeń wydawcom i redaktorom gruzińskich pism lokalnych 2008 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Gruzja 49 950 PLN
Towarzystwo Demokratyczne Wschód Gazeta lokalna - przewodnik po samorządzie. Wkład prasy lokalnej w rozwój społeczeństwa obywatelskiego Gruzji - warsztaty i staże dla dziennikarzy gruzińskiej prasy lokalnej 2007 Gruzja 144 948 PLN
Fundacja Ari Ari I nastała cisza... Rakutowo na Kujawach 2009 Fundacja Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość Polska 65 965 PLN
Fundacja Ari Ari Samodzielność. Tworzenie systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych w Armenii i Gruzji 2010 Fundacja im. Stefana Batorego, program "Wschód-Wschód - Partnerstwo ponad granicami" Armenia, Gruzja, Polska 24 000 USD
Fundacja Ari Ari Samodzielność 2014. Polsko-Ukraińskie Audiodeskrypcje 2014 Polska, Ukraina 20 000 PLN
Fundacja Ari Ari Oczy szeroko zamknięte II. Gruzja 2010 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Gruzja, Polska 39 700 PLN
Fundacja Ari Ari Oczy szeroko zamknięte III. Szkolenie tyfloterapeutów II stopnia 2012 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji   Armenia, Gruzja, Polska 0 PLN
Fundacja Ari Ari Samodzielność IV. Rozwijanie systemu tyflorehabilitacji Armenia, Azerbejdżan, Gruzja 2013 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Gruzja, Polska 109 000 PLN
Fundacja Ari Ari Samodzielność 2015. Audiodeskrypcje polsko-kaukaskie 2015 Ministerstwo Edukacji Narodowej Armenia, Gruzja, Polska 37 900 PLN
Forum Młodych Dyplomatów Obserwacja wyborów generalnych w Kenii 2013 0 PLN
Forum Młodych Dyplomatów Obserwacja wyborów parlamentarnych w Estonii 2015 0 PLN
Forum Młodych Dyplomatów Obserwacja wyborów parlamentarnych na Słowacji w 2016 r. 2016 0 PLN
Forum Młodych Dyplomatów Tydzień Edukacji Globalnej 2011 w Krakowie 2011 0 PLN
Fundacja Partners Polska Przedszkolak z klasą 2.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii. 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska Pomoc 787 320 PLN
Fundacja Partners Polska WASH - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia dzieci w szkołach podstawowych na terenach wiejskich hrabstwa Bungoma w Kenii. 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska Pomoc 772 150 PLN