DEBATY I WYDARZENIA

28 listopada 2018 r.

Wielkość i charakter polskiej współpracy rozwojowej z 2017 roku były przedmiotem dyskusji ekspertów i ekspertek podczas debaty "Polska współpraca rozwojowa - ile? dla kogo? po co?", która odbyła się 28 listopada w Faktycznym Domu Kultury. Debata towarzyszyła publikacji raportu monitoringowego Grupy Zagranica "Polska współpraca rozwojowa. Raport 2018".

22 maja 2018 r.

Centrum Północ – Południe Rady Europy przy współpracy z Grupą Zagranica zorganizowało seminarium uzupełniające (follow-up meeting) na temat sytuacji edukacji globalnej krajach wyszehradzkich.

8 maja 2018 r.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej podjęła się organizacji spotkania dla organizacji pozarządowych działających na Ukrainie, z udziałem ekspertów Ośrodka Studiów Wschodnich oraz reprezentantki FSM na Ukrainie. 

12 grudnia 2016 r.

Wielkość i charakter polskiej pomocy były przedmiotem dyskusji ekspertów i polityków podczas debaty „Jak Polska pomaga uchodźcom?”, która odbyła się 12 grudnia 2016 r. w warszawskiej Pracowni Duży Pokój. Debatę zorganizowały cztery organizacje: Grupa Zagranica, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, uchodźcy.info i MamPrawoWiedziec.pl.

22 kwietnia 2016 r.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności i Grupa Zagranica zorganizowali seminarium eksperckie „Światowy system podatkowy i jego wpływ na kraje rozwijające się”. Spotkanie odbyło się z okazji wizyty studyjnej w Polsce trzech ekspertów podatkowych z Zambii, Nigerii i Argentyny. Tematem spotkania była kwestia roli podatków i mobilizacji środków krajowych z podatków dla krajów rozwijających się oraz spójność polityki na rzecz rozwoju.

Strony