Pakiet edukacyjny "0,5 °C do zagłady"

Nasz dom się pali. Chcę, żebyście wpadli w panikę. Te mocne słowa szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg mają nami potrząsnąć. Kryzys klimatyczny jest faktem i to ostatnia szansa, żeby uniknąć klimatycznej katastrofy. Naukowcy wskazują, że podniesienie temperatury na ziemi o 1,5 stopnia (w porównaniu do czasów przedindustrialnych) spowoduje nieodwracalne zmiany klimatu i katastrofę na naszej planecie. Temperatura wzrosła już o 1 stopień, od zagłady dzieli nas już tylko 0,5.

Włączając się w globalne działania edukacyjne o przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Grupa Zagranica przygotowała pakiet edukacyjny (animacja + scenariusz zajęć lekcyjnych) pt. 0,5°C do zagłady. 

0,5°C do zagłady to krótka animacja, która - podobnie jak przemówienia Grety Thunberg - ma nami potrząsnąć. Za jej pomocą chcemy przekonać młodych ludzi, że działanie na rzecz przeciwdziałanie zmianom klimatu jest konieczne i pilne. W animacji znaleźć można wiele wątków, które ilustrują złożoność zjawiska, jakim jest globalne ocieplenie. Ekstremalne zjawiska pogodowe, wymieranie gatunków zwierząt i roślin, nasilenie ruchów migracyjnych i napięcia społeczne to tylko kilka z wielu przykładów konsekwencji ocieplenia klimatu, które w różnym natężeniu odczuwają ludzie we wszystkich zakątkach świata, w tym w Polsce. Skutki zmian klimatu są udowodnione naukowo i widoczne gołym okiem. Tymczasem większość polityków biernie im się przygląda, a wielkie korporacje kontynuują działania szkodliwe dla środowiska, które pogłębiają kryzys klimatyczny na Ziemi. Powstrzymanie tej katastrofy to najważniejsze zadanie, które stoi przed nami wszystkimi: obywatelami i obywatelkami świata, decydentami i biznesem.

Polecamy wykorzystanie animacji 0,5°C do zagłady w pracy edukacyjnej z młodzieżą, np. na zajęciach poświęconych tematyce zmian klimatycznych. Filmikowi towarzyszy scenariusz lekcji (2 x 45 minut), podczas której młodzież będzie miała okazje pogłębić wątki poruszone w filmie, rozwinąć swoją wiedzę na temat zmian klimatu i ich konsekwencji. Mamy nadzieję, że obejrzenie animacji oraz uczestnictwo w zajęciach skłoni młodych ludzi do refleksji, że zmiany klimatu mają realny wpływ na ich życie, i zmotywuje do podjęcia działań na rzecz powstrzymania klimatycznej katastrofy.

Bezpośredni link do animacji na kanale YouTube >>>

Formularz do zamówienia bezpłatnego materiału metodycznego >>>

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorką ds. edukacji globalnej w Grupie Zagranica: Elżbieta Kielak, elzbieta.kielak@zagranica.org.pl


Informacja o finansowaniu:

Opracowanie pakietu edukacyjnego jest częścią projektu współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Informacja o możliwości wykorzystania utworu:

Animacja „0,5 °C do zagłady” jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów/autorek oraz Grupy Zagranica. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.