EDUKACJA GLOBALNA

Wielomiesięczne wysiłki międzysektorowego zespołu, złożonego z przedstawicielek i przedstawicieli 30 organizacji i instytucji, zaowocowały wypracowaniem oraz przyjęciem wspólnego dokumentu, jakim jest "Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej".

Strony