GRUPY I ZESPOŁY ROBOCZE

W ramach Grupy Zagranica działa obecnie aktywnie grupa robocza ds. edukacji globalnej. Moderujemy również listę mailingową organizacji działających we "wschodnich" krajach partnerskich.

W ostatnich latach działały równnież: grupa ds. polityki współpracy rozwojowej (tzw. PoRo), grupa ds. Białorusi oraz grupa ds. Afryki.

Grupy i zespoły powstają w ramach oddolnych inicjatyw organizacji członkowskich i skupiają ich ekspertów z poszczególnych dziedzin. Grupy są podstawową formą zaangażowania organizacji członkowskich Grupy Zagranica we wspólne działania - stanowią forum wymiany informacji i doświadczeń, identyfikowania potrzeb i problemów oraz formułowania wspólnych stanowisk w danym obszarze.

Grupy działają głównie za pośrednictwem listy mailingowej, a także spotykają się z różną częstotliwością, zazwyczaj raz na 3 miesiące. Obsługę organizacyjną i techniczną prac grup roboczych zapewnia biuro Grupy Zagranica.