LISTA PROJEKTÓW

Agenda 2030 w kontekście spójności polityki na rzecz rozwoju - informacja i edukacja

          Finansowanie: Ministerstow Spraw Zagranicznych RP / program Polska Pomoc / konkurs
          "Edukacja globalna 2018"
          Okres realizacji: 1 lipca 2018 – 31 grudnia 2019

Coherent Europe for Sustainable Development: Action for Policies that Will Make a Difference

Finansowanie: EuropeAid DEAR 2016 – Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union      
Okres realizacji: 1 października 2017 – 30 września 2020

Obywatelski monitoring polskiej pomocy rozwojowej

Finansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich           
Okres realizacji: kwiecień 2016 - maj 2017

Obywatelski monitoring polskiej współpracy rozwojowej. Kontynuacja

Finansowanie: program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG        
Okres realizacji: kwiecień 2015 - kwiecień 2016

Współpraca badawcza nt. spójności polityki na rzecz rozwoju w kontekście krajów Partnerstwa Wschodniego

Finansowanie: Międzynardowy Fundusz Wyszehradzki
Okres realizacji: luty 2015 - grudzień 2015

Obywatelski monitoring polskiej współpracy rozwojowej

Finansowanie: program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG           
Okres realizacji: luty 2014 - styczeń 2016

World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World - EuropeAid

Finansowanie: Komisja Europejska                    
Okres realizacji: luty 2013 – styczeń 2016

DEEEP4 - Citizens’ empowerment for global justice

Finansowanie: Komisja Europejska       
Okres realizacji: styczeń 2013 – grudzień 2015

TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for active engagement in Global Development

Finansowanie: Komisja Europejska       
Okres realizacji: październik 2012 – wrzesień 2015

Podniesienie jakości i skuteczności działań Grupy Zagranica

Finansowanie: program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Okres realizacji: maj 2012 – wrzesień 2013

Transfer wiedzy o legislacji dotyczącej organizacji pozarządowych w Polsce i zwiększanie bezpieczeństwa białoruskich działaczy demokratycznych poprzez działania rzecznicze

Finansowanie: Ambasada Królestwa Niderlanów
Okres realizacji: październik 2011 – styczeń 2013

CONCORD support to national platforms for AidWatch/MFF via Gates subcontracting

Finansowanie: CONCORD - the European NGO confederation for Relief and Development
Okres realizacji: czerwiec 2012 – listopad 2012

Democracy and development. Enhancing involvement of Polish development CSOs in European development policy dialogue and cooperation practice

Finansowanie: Komisja Europejska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP                        
Okres realizacji: maj 2011 – czerwiec 2012

Podniesienie kompetencji polskich organizacji pozarządowych w zakresie strategicznego planowania współpracy rozwojowej

Finansowanie: Norweski Mechanizm Finansowy oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego
Okres realizacji: listopad 2009 – październik 2010

Podniesienie kompetencji członków Grupy Zagranica w zakresie działań rzeczniczych wobec administracji publicznej

Finansowanie: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Okres realizacji: listopad 2009 – październik 2010