WEWNĄTRZ SEKTORA POZARZĄDOWEGO

Chcąc, aby działania organizacji Grupy Zagranica były transparentne dla potencjalnych donatorów, beneficjentów/ek, partnerów, uczestników/czek i realizatorów/ek projektów, stworzyliśmy bazę projektów rozwojowych GZ. Obejmuje ona projekty zrealizowane przez obecne i byłe organizacje członkowskie GZ w latach 2011 – 2015, jest także sukcesywnie uzupełniana o najświeższe dane. Chcemy pokazywać, co dobrego zrobiliśmy i robimy, czym się zajmujemy i gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat.

Zadaniem Grupy Zagranica jest wspieranie technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polskich organizacji pozarządowych, celem podnoszenia ich kompetencji i potencjału organizacyjnego. Umożliwiamy wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

W 2014 roku Grupa Zagranica przeprowadziła kampanię informacyjną, która miała na celu promować Zasady Stambulskie jako powszechnie przyjęty i dobrze przemyślany standard działania dla organizacji zajmujących się współpracą rozwojową. 

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa został stworzony przez organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją globalną, współpracą rozwojową i pomocą humanitarną. Dokument ten pomaga organizacjom w planowaniu i wdrażaniu swoich strategii komunikacyjnych poprzez sformułowanie praktycznych zasad dotyczących informowania o krajach globalnego Południa. Kodeks jest rekomendowany przez Grupę Zagranica organizacjom członkowskim oraz wszystkim aktorom prowadzącym działalność informacyjną o globalnym rozwoju.

Dobra Praktyka powstały na początku istnienia Grupy Zagranica. Poniższy Katalog został przyjęty 11 czerwca 2001 r. Każda polska organizacja prowadząca działania międzynarodowe może dołączyć do sygnatariuszy Dobrej Praktyki przesyłając deklarację do biura Grupy Zagranica.