WEWNĄTRZ SEKTORA POZARZĄDOWEGO

Zadaniem Grupy Zagranica jest wspieranie technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polskich organizacji pozarządowych, celem podnoszenia ich kompetencji i potencjału organizacyjnego. Umożliwiamy wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

W 2014 roku Grupa Zagranica przeprowadziła kampanię informacyjną, która miała na celu promować Zasady Stambulskie jako powszechnie przyjęty i dobrze przemyślany standard działania dla organizacji zajmujących się współpracą rozwojową. 

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa został stworzony przez organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją globalną, współpracą rozwojową i pomocą humanitarną. Dokument ten pomaga organizacjom w planowaniu i wdrażaniu swoich strategii komunikacyjnych poprzez sformułowanie praktycznych zasad dotyczących informowania o krajach globalnego Południa. Kodeks jest rekomendowany przez Grupę Zagranica organizacjom członkowskim oraz wszystkim aktorom prowadzącym działalność informacyjną o globalnym rozwoju.

Dobra Praktyka powstały na początku istnienia Grupy Zagranica. Poniższy Katalog został przyjęty 11 czerwca 2001 r. Każda polska organizacja prowadząca działania międzynarodowe może dołączyć do sygnatariuszy Dobrej Praktyki przesyłając deklarację do biura Grupy Zagranica.