Seminarium "Edukacja globalna: teoria, język, praktyka"

6 kwietnia odbyło się seminarium „Edukacja globalna: teoria, język, praktyka” organizowane przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz Grupę Zagranica, na którym obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska, organizacji pozarządowych, ośrodków akademickim oraz placówek oświatowych. 

Seminarium rozpoczęła prezentacja raportu „Edukacja globalna w podręcznikach do geografii oraz WOS. Raport z analizy wybranych podręczników szkolnych pod kątem założeń edukacji globalnej” oraz jego kluczowych rekomendacji. Raport jest efektem dwuletniego procesu analizy podręczników realizowanego przez ekspertki i ekspertów edukacji globalnej działających przy Grupie Zagranica. Pierwsza edycja raportu ukazała się w listopadzie 2014 roku. Obecna edycja publikacji została poszerzona o nowe dane dotyczące WOS oraz geografii na poziomie ponadgimnazjalnym.

-> Prezentacja multimedialna dot. raportu z analizy podręczników, Elżbieta Kielak (pdf)

Drugą częścią seminarium był interaktywny warsztat prowadzony przez Martę Gontarską, bazujący na najnowszej edycji poradnika „Jak mówić o większości świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?” wydanej przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) w grudniu 2015.

-> Prezentacja multimedialna dot. poradnika kodeksowego "Jak mówić o większości świata?", Marta Gontarska (pdf)

Seminarium wieńczyła dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek nauki: dr Moniki Popow (Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Karoliny Starego (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego) oraz dra Pawła Rudnickiego, (Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu DSW). Paneliści i panelistki definiowaniem koncepcji edukacji globalnej i bliskich jej kategorii, jak obywatelstwo czy działanie. Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami seminarium odpowiadali na pytania o przyszłość edukacji globalnej w Polsce, w Europie i na świecie.

-> Notatka z panelu dyskusyjnego (pdf)

FOTOGALERIA


Wydarzenie organizowane we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.