Konsultacje społeczne rocznych planów współpracy rozwojowej

Co roku organizacje pozarządowe otrzymują do konsultacji plan współpracy rozwojowej na rok następny. Grupa Zagranica stara się rokrocznie koordynować zbieranie uwag do tego dokumentu. Zakres tematyczny konsultacji obejmuje m.in.: (a) spójność planu rocznego z Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej, (b) podział środków rezerwy celowej, (c) zapisy dot. poszczególnych obszarów geograficznych, (d) zakres projektów rozwojowych realizowane bezpośrednio przez podmioty administracji rządowej, (e) zapisy dot. konkursów grantowych MSZ i FSM, (f) plany MSZ dot. ewaluacji projektów rozwojowych. Poniżej podsumowania konsultacji poszczególnych planów rocznych.


Konsultacje społeczne Planu współpracy rozwojowej w 2017 r.

 • Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Planu współpracy rozwojowej w 2017 r. (link)
 • Konsultacje projektu Planu współpracy rozwojowej w 2017 - uwagi Grupy Zagranica (pdf)
 • Podsumowanie wyników konsultacji (link)
 • Plan współpracy rozowjowej w 2017 r. - zaakceptowany przrez Ministra Spraw Zagranicznych (link)

Konsultacje społeczne Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.

 • Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Planu współpracy rozwojowej w 2016 r. (link)
 • Konsultacje projektu Planu współpracy rozwojowej w 2016 - uwagi Grupy Zagranica (pdf)
 • Podsumowanie wyników konsultacji - dokument DWR MSZ (pdf)

Konsultacje społeczne Planu współpracy rozwojowej w 2015 r.

 • Konsultacje projektu Planu współpracy rozwojowej w 2015 r. - uwagi Grupy Zagranica (pdf)
 • Podsumowanie wyników konsultacji - dokument DWR MSZ (pdf)

Konsultacje społeczne Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.

 • Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Planu współpracy rozowjowej w 2016 r (link)
 • Konsultacje Planu współpracy rozwojowej w 2014 r. - uwagi Grupy Zagranica (pdf)
 • Podsumowanie wyników konsultacji - dokument DWR MSZ (link)
 • Stanowisko Grupy Zagranica ws. podsumowania konsultacji społecznych projektu Planu współpracy rozwojowej w 2014 r. (pdf)