Podsumowanie działań w 2015 roku

                                                               


Podsumowując rok 2015 wybraliśmy kilka szczególnie znaczących działań:

RZECZNICTWO

Wysłaliśmy 11 stanowisk i pism interwencyjnych w sprawach ważnych dla sektora NGOs >>>

Opublikowaliśmy 6 raportów z monitoringu lub analiz dotyczących polskiej i międzynarodowej współpracy rozwojowe, realizacji spójności polityk na rzecz rozwoju oraz założeń edukacji globalnej w podręcznikach szkolnych >>>

Przyczyniliśmy się do zapisu o rewizji polskiej legislacji pod kątem Spójności Polityki na rzecz Rozwoju >>>

Wzięliśmy udział w 3 konsultacjach społecznych w tym w konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej >>>

Zabraliśmy głos podczas 13 spotkań z przedstawicielami administracji publicznej odpowiedzialnej za współprace rozwojową

WYDARZENIA

Zorganizowaliśmy 5 debat z udziałem kandydatów do parlamentu, urzędników, dziennikarzy i organizacji pozarządowych >>>

Zorganizowaliśmy 3 wizyty studyjne dla dziennikarzy w krajach Partnerstwa Wschodniego >>>

Koordynowaliśmy Tydzień Edukacji Globalnej 2015 z udziałem 160 instytucji, szkół i organizacji >>>

Braliśmy aktywny udział w kilkunastu wydarzeniach krajowych i międzynarodowych dotyczących współpracy rozwojowej

WSPARCIE NGO

Zorganizowaliśmy 4 szkolenia dla organizacji członkowskich >>>

Opracowaliśmy bazę projektów międzynarodowych organizacji pozarządowych >>>

Przeprowadziliśmy przegląd partnerski materiałów z zakresu edukacji globalnej z udziałem 11 organizacji i instytucji >>>

Przeprowadziliśmy 9 spotkań grup roboczych dot. edukacji globalnej

Wypuściliśmy 10 newsletterów dla organizacji członkowskich Grupy Zagranica

 

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy w 2016 roku!

grupa@zagranica.org.pl